Resolution om udeskole i Norden og Baltikum 2008

Læs opfordringer fra deltagerne på nordisk-baltisk udeskolekonference på Brandbjerg Højskole den 24. - 25. januar 2008.

Børn undersøger livet i en sø.

Den 24. – 25. januar 2008 mødtes 185 lærere, pædagoger, forskere, naturvejledere, formidlere o.a. fra syv forskellige lande til den nordisk-baltiske konference:

”Sundere, klogere og gladere børn.
Udeskole – læring med hjerne, hjerte og krop”
 
på Brandbjerg Højskole i Danmark.
 
Vi forstår udeskole som en pædagogisk arbejdsmetode, hvor lærere og elever regelmæssigt – gerne en gang om ugen – flytter undervisningen ud i natur, kultur og samfund i skolens omgivelser.
 
På konferencen blev vi enige om følgende:
 
Med baggrund i nordisk-baltisk forskning er det dokumenteret, at udeskole har en positiv effekt på bl.a. elevernes motivation for læring, fysiske aktivitet, sundhed og på det sociale miljø i klassen. Ud fra denne viden opfordrer vi:
 • POLITIKERE til at fremme udeskole i den nationale og lokale skolepolitik i grundskolen, på læreruddannelsen og i internationalt samarbejde.
 • FORSKNINGSINSTITUTIONER til at prioritere forskning i udeskole og formidling af nuværende viden.
 • EJERE OG FORVALTERE AF GRØNNE OMRÅDER til at give børn og unge let adgang til naturen generelt og til at stille skoleskove, søer, skolehaver, parker osv. til rådighed.
 • VIRKSOMHEDER OG KULTURINSTITUTIONER til at tage godt imod skoler der arbejder med udeskole – og bidrage til elevernes læringsprocesser.
 • LÆRERUDDANNELSEN til at inddrage udeskole i undervisningen i alle fag
 • PÆDAGOGUDDANNELSEN til at inddrage udeliv om pædagogisk redskab.
 • SKOLELEDERE til at fastsætte målsætninger og planer, som sikrer tid, plads og lærerressourcer til udeskole.
 • LÆRERE til at arbejde med udeskole i alle fag – og bruge natur, kultur og samfund i de nære omgivelser som læringsarena, samt til at dygtiggøre sig indenfor feltet.
 • PÆDAGOGER til at bruge naturen som pædagogisk rum og friluftsliv som pædagogisk redskab.
 • NATURFORMIDLERE til at støtte udeskole med viden og sparring.
 • FORÆLDRE til at forsvare børnenes ret til udeskole – og støtte praktisk med varmt tøj, store madpakker og egne kompetencer.
 • BØRN OG UNGE til at kaste sig ud i virkeligheden, lære med hjerne, hjerte og krop – og nyde det.

Resolutionen er vedtaget på Brandbjerg Højskole den 25. januar 2008 og underskrevet af deltagerne.

Hvem, hvad, hvor

Klasse:Lærere

Kolofon

Udeskolebørn fra Bybækskolen undersøger livet i et vandhul. Fotograf: Stinne Krarup Nielsen.