Søg midler til unge og byfornyelse

Socialministeriet efterlyser gode projektideer til byfornyelse - bl.a. med unge som ressource i udvikling af mindre byer. Måske en ide i udeskolen.


Læs Socialministeriets opslag her - eller på Socialministeriets hjemmeside.

forsøg og udvikling i byfornyelsen

 
Gode projektidéer til udvikling af byer og boliger efterlyses
 
Socialministeriet modtager nu ansøgninger om tildeling af forsøgs- og udviklingsmidler til projekter, der kan udvikle byfornyelsesområdet.  I år efterspørger vi forsøgsprojekter inden for 3 temaer:
  • Helhedsorienteret energirenovering med merværdi
  • Frivillige som aktører i områdefornyelsen
  • Unge som ressource i udvikling af mindre byer 
Socialministeriet har afsat 6 mio. kr. til at støtte projekter, der kan belyse udfordringer indenfor de ovenstående temaer.
 
Derfor inviteres kommuner, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, organisationer og foreninger, byggeriets parter m.fl. til at komme med projektidéer til aktuelle udviklingstiltag i byfornyelsen.
 
Der kan ikke gives støtte til allerede igangsatte projekter eller konkrete anlægsprojekter.
 
Ansøgningsfristen er mandag den 6. september 2010
 
Find temaer, ansøgningsprocedure og Ansøgningsskema 2010 på Socialministeriets hjemmeside
 
Kontaktpersoner
Tine Faarup, tlf. 33 92 34 86
Julie Jettesdatter Skoven, tlf. 33 92 94 46  

Kolofon