Søg støtte til lokale miljøinitiativer

I 2006 - 2008 afsætter Skov- og Naturstyrelsen 3,9 mio som bl.a. kan søges af skoler. Næste frist er 1. november.


Skov- og Naturstyrelsen har afsat en pulje penge til lokale miljøinitiativer, der uddeler midler tre gange om året, 1. marts, 1. august og 1. november. Ved næste ansøgningsrunde vil især projekter med fokus på Sundhed og Miljø i naturområdet samt Miljøundervisning blive tilgodeset.
 

lokale miljøinitiativer

I 2006-2008 afsættes årligt 3.9 mio. kr. til tilskud til organisationer, institutioner, initiativ- og interesse­grupper mv. til initiativer, der kan beskytte og forbedre samt øge kendskabet til natur og miljø, herunder oplysning, uddannelse og information om natur- og miljøspørgsmål.
Der vil ved anvendelsen af bevillingen blive lagt vægt på støtte af projekter vedrørende konkret, lokalt forankret miljøarbejde .
 

temaer

Projekter indenfor følgende temaer kan få støtte:
  • Hold dit nærområde rent, f.eks. til indsamling af skrald
  • Miljøundervisning, f.eks. undervisningsmateriale til børn og unge
  • Nationalparkarbejde, f.eks. til lokale gruppers arbejde
  • Sundhed og Miljø i naturområdet, f.eks. sundhedsstier
  • Andre emner der kan beskytte og forbedre samt øge kendskabet til natur og miljø, f.eks. Agenda21 eller lign.
 
Der kan ydes tilskud til organisationer, institutioner, initiativ- og interessegrupper mv., men ikke til enkeltpersoner, virksomheder og offentlige myndigheder.

Det betyder, at ordningen er relevant for f.eks. borgergrupper, lokale ildsjæle samlet i initiativgruppe og lokalt funderede institutioner, herunder skoler.

ansøgningsskema

Ved ansøgning skal et særligt ansøgningskema anvendes. Find dette og mere om Lokale Miljøinitiativer på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.

Kolofon