Søg støtte til udeskole i landdistrikterne

Fristen er 31. marts 2008


Klip fra Fødevareministeriets hjemmeside 19.02.2008:

målrettet indsats for børn og kultur i landdistrikterne

Fødevareministeriet afsætter 15 millioner kr. til at fremme kulturtilbud og aktiviteter for børn og unge i de danske landdistrikter. Ordningerne skal være med til at styrke udviklingen i de danske udkantsområder.
 
Fødevareministeriet har i 2008 afsat 15 mio. kr. til at støtte aktiviteter for børn og unge samt kulturaktiviteter i de danske landdistrikter. 10 mio. kr. er øremærket til aktiviteter, der øger kompetencerne hos børn og unge i landdistrikterne, mens 5 mio. kr. er reserveret til kulturelle aktiviteter i landdistrikterne.

mange muligheder for tilskud til børn og unge

Børne- og ungdomsorganisationer, foreninger og andre har mulighed for at søge tilskud til at gennemføre aktiviteter for børn og unge i landdistrikterne. Børn og unge i landdistrikterne skal have mulighed for gennem aktiv deltagelse at opleve og lære om f.eks. madkvalitet, bevægelse og ernæring.
 
Fødevareministeriet støtter også aktiviteter og oplevelser, der styrker børn og unges interesse for natur, kultur, friluftsliv og levevilkår på landet. I forhold til tidligere sættes der i 2008 mere målrettet fokus på at styrke faglighed og læring inden for områder som er vigtige for udviklingen af landdistrikterne.
 
I 2007 støttede Fødevareministeriet 21 projekter sat i værk af organisationer og foreninger, der arbejder med at styrke børn og unges interesse for livet på landet. Der er for eksempel givet støtte til projektet "Naturen for alle", der samler familien i naturen og til "Lokal mad til lokale børn", der giver 6. og 7. klasser mulighed for at besøge lokale landmænd og se og høre hvordan fødevarerne produceres og bruge de lokale produkter i hjemkundskabstimerne.

kultur til en bred kreds af borgere

De 5 mio. kr., der er reserveret til kulturaktiviteter, kan søges af private institutioner, foreninger, virksomheder eller personer, der har et kulturelt sigte med det ansøgte projekt.
 
Fødevareministeriet ønsker at støtte kulturelle aktiviteter, hvor lokale aktører deltager, og hvor aktiviteten henvender sig til en bredere kreds af borgere i landdistrikterne.
 
Fødevareministeriet støttede i 2007 34 kulturelle projekter i landdistrikterne. Der blev bl.a. givet støtte til projektet "Pilgrimsvandring", der skal bidrage til at skabe en fælles identitet på tværs af gamle kommuneskel og til projektet "Egnsteater", hvor lokale amatørteatre arbejder sammen med professionelle aktører.

ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen til både børne- og ungdomsaktiviteter og kulturaktiviteter er 31. marts 2008.

det danske landdistriktsprogram 2007-2013

De to tilskudsordninger indgår i det danske landdistriktsprogram 2007-2013. Det samlede budget for landdistriktsprogrammet er knap 6,2 mia. kr., hvoraf EU bidrager med 3,3 mia. kr. Pengene skal bruges til at gøre det mere attraktivt at bo på landet, bevare eller skabe nye arbejdspladser, bevare natur og miljø, sikre dyrevelfærd og styrke fødevaresektorens konkurrenceevne.
 
Kontakt
Fuldmægtig
Mette Fischmann
Udviklingsstøttekontoret
Tlf.: 33 92 65 75
E-mail: metf@dffe.dk
 
eller
 
Fuldmægtig
Jakob Petersen
Udviklingsstøttekontoret
Tlf.: 33 95 88 73
E-mail: jape@dffe.dk

Kolofon