Seminar om udeskole i øresundsregionen

referat fra seminar den 28. marts 2008 i Københavns Kommune, Islands Brygge.referat

 
1. Indledning og baggrund for mødet
Marianne Sylvest indledte mødet og meddelte afbud fra Henrik Gretoft og Eva Skytte
 
2. Præsentationsrunde
Deltagere: Se vedhæftede liste.
Alle deltagere præsenterede igangværende projekter. Således fik vi også belyst punkt 2, om hvad der rører sig på udeskoleområdet i København og Skåne. Vi prioriterede tid til dette punkt, hvilket betød, at vi ikke nåede alle punkterne på dagsordenen. De tages op på et senere møde.
 
Poul Hjulmann fra Friluftsrådet phj@friluftsraadet.dk opfordrede de svenske deltagere til at søge Friluftsrådet om plads på naturvejlederuddannelsen i Danmark.
 
3. Oplæg med efterfølgende snak i plenum
Malene Bendix. Om arbejdet med hjemmesiden www.udeskole.dk 
Malene viste hjemmesiden og opfordrede deltagerne til at tilmelde nyheder til hjemmesiden. Kontakt eventuelt
 
4. Perspektiver for samarbejde, erfaringsudveksling og udvikling og hvordan finansieres det?
Gruppearbejde: Deltagerne blev enige om at følgende emner vil være interessante at arbejde med, nu eller senere, alt efter omfanget:
 
- Udveksling af forskningsresultater
 
- Initiere forskning
 
- Tilmelde nyheder til www.udeskole.dk
 
- besøgspraktik/ jobudveksling
 
- Afholdelse af fælles kurser.
 
- Arbejde for at få et fokus på Udeskole i pædagog- og læreruddannelsen. Eventuelt som et pilotprojekt i Øresundsregionen.
 
- Udarbejde en nordisk definition af Udeskole
 
- Argumenter for hvorfor vi skal have Udeskole
 
- Udveksling og udvikling af klasser på naturskolerne i Øresundsregionen
 
- Udarbejde en vision for Udeskole i Øresundsregionen
 
- Søge om penge til en/to koordinator(er), der blandt andet skal gennemføre en research af
det arbejde, der pt. foregår i Øresundsregionen, og udarbejde en handleplan for det videre
arbejde. Nordisk Ministerråd blev foreslået, som mulig instans at søge penge til projektet.
 
5. Afrunding og tak for i dag.
Blandt deltagerne var der er stemning og basis for et videre samarbejde. Birger Emanuelsson og Bo Lindvall fra Malmö Naturskola undersøger om de har mulighed for at afholde det næste møde inden sommerferien. Det er muligt at invitere flere med i gruppen.
 
Kontaktperson i Danmark er Henrik Gretoft, Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. E-mail: hg@buf.kk.dk, telefon 33 66 43 65.
 
Venlig hilsen
Charlotte Drud og Marianne Sylvest (referent)

Kolofon

Charlotte Drud og Marianne Sylvest, Københavns Kommune