Sensommernyt

Nyhedsbrev fra udeskole.dk 28. august 2007.


NYHEDSBREV FRA UDESKOLE.DK
 
Kære Læser
 
Her er sensommernyt fra Udeskole.dk.
 
**NYT FORSKNINGSPROJEKT OM UDESKOLE**
Et nyt forsknings- og udviklingsprojekt om udeskole og ude-
undervisning i byens parker er netop sat igang. "Udeskole
- Læringsmiljø nærmiljøet" er et samarbejde mellem fem
forskellige forskningsinstitutioner. 
 
**MED GRUNDTVIG I DET GRØNNE**
Hvad er den særlige kvalitet ved at begive sig ud i naturen?
Ingvar Haubjerg Nielsen fra Den Frie Lærerskole i Ollerup
bruger Grundtvigs tanker som inspiration for at formulere
et bud på en friluftslivsfilosofi, som giver fin inspiration til
udeskoleideen.
 
**NÅR LÆREREN TAGER SKOLEN UD AF SKOLEN**
Den 12. juni blev Trine Hyllesteds ph.d.- afhandling fra DPU
godkendt. Afhandlingen er en analyse af naturskolebesøg og
andre ud-af-skolen aktiviteter med fokus på at optimere
betingelserne for elevernes læring. Du kan downloade
afhandlingen her:
 
**KONFERENCE OM UDESKOLE**
Den nordisk-baltiske konference om udeskole er blevet flyttet
fra Vingsted til Brandbjerg Højskole, for at gøre det lidt billigere
at deltage. Det er nu muligt at overnatte i egen sovepose i et
klasselokale, hvis man ikke vil bruge penge på et enkelt- eller
dobbeltværelse. 
 
Konferenceprogrammet er nu kommet på papir og pdf.
Find det på dansk og engelsk - og vær meget gerne med til at
sprede dem i dit netværk. Trykte programmer kan bestilles hos
 
**KRITERIER FOR DET GODE UDESKOLEFORLØB**
Karen Barfod og Eva Skytte har afsluttet deres udviklingsarbejde
- og artiklen om kriterier for det gode udeskoleforløb er blevet
redigeret, så der nu er 9 kriterier. Læs selv:
 
**HUSK NÆSTE MØDE I UDESKOLENET**
Den 4. oktober i København.
 
 
Med venlig hilsen
UDESKOLE.DK
 
Malene Bendix (koordinator, redaktør og skribent)
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C
Tlf.: 3324 4266
E-mail: info@udeskole.dk
 
Formålet med nyhedsbrevet er at holde læseren
orienteret om udeskoleaktiviteter rundt om i landet.
Vi modtager med kyshånd indlæg til nyhedsbrevet.
 
Nyhedsbrevet udkommer når der er nyheder.
 
Ønsker du at opfordre andre til at at modtage nyhedsbrevet,
kan du henvise til adressen:
http://www.udeskole.dk/site/nyhedsbrev/
 
Her kan du også afmelde nyhedsbrevet, hvis du ikke
ønsker at modtage det længere.

Kolofon

Malene Bendix