Skolens rejsehold besøger udeskole i esbjerg

Frisk luft motiverer eleverne i på Danmarksgades Skole i Esbjerg


15. april 2010 besøgte Skolens rejsehold udeskolen i Danmarksgade Skole i Esbjerg. Skolens leder, Frank Korsbro fortalte om arbejdet med udeskole og sagde bl.a.:
 
”I folkeskolen har vi efterhånden fået næsten alle kategorier af børn. Det kræver en skole, der kan favne mangfoldigheden ved at skabe et rum, der afspejler indlæringen og tilgodeser alle elever. I udeskolen får de boglige elever omsat deres teori til praksis – mens de elever, som har svært ved at sidde stille, får en mere spændende skoledag med udfordringer, som passer til dem,” fortalte Frank Korsbro og gav følgende eksempel:
 
”Vi har klasser, som i engelsktimerne går ned på gågaden og stiller forbipasserende spørgsmål på engelsk, hvorefter de noterer deres svar. Det giver en mere praktisk tilgang til sproget.”
 
Skolens rejsehold besøgte også Danmarksgade skoles kolonihavehus og talte med 2.C og 2.D som var på stjerneløb.
 
Læs selv mere om besøget på www.skolensrejsehold.dk. Du kan finde direkte link til artiklen her i et nyt vindue. 
 

om skolens rejsehold

 
- Vi skal i særlig grad sætte ind dér, hvor lærdommens frø bliver sået: I folkeskolen, proklamerede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i sin nytårstale og varslede derefter ’et 360 graders eftersyn af den danske folkeskole’. Via Undervisningsministeriet sammensatte regeringen derfor først på året en gruppe uafhængige eksperter, der som et rejsehold skulle gennemføre serviceeftersynet rundt omkring på folkeskolerne.
 
Skolens rejsehold har besøgt 20 folkeskoler, der gør en ekstra indsats. Også ungdomsuddannelserne har fået besøg. Rejseholdet mødte også en lang række af de øvrige organisationer, fx Skolelederforeningen
og SFO-pædagogerne i BUPL. Målet var, at så mange som muligt kom med deres input til, hvordan skolen bliver bedre. Rejseholdet baserer derfor også arbejdet på forskning og sætter egne undersøgelser i gang. Essensen blev samlet i en rapport, der blev offentliggjort i juni.
 
Formand for rejseholdet er direktør Jørgen Søndergaard, SFI. Medlemmerne er desuden professor Mats Ekholm, Karlstads Universitet, direktør Eva Hofman-Bang, CPH West, skoleleder Henrik Berggren Jessen, Nørremarksskolen i Vejle, lærer Tine Marie Balck Sørensen, Tre Falke Skolen på Frederiksberg og lærer Hanne Them, Birkhovedskolen i Nyborg.
 
 

Kolofon