Skoler 2010 - Præstevangsskolen

Præstevangsskolen deltager i Genplant Planeten og planter træer i Hastrup Plantage i april 2010.Genplant Planeten:

Præstevangsskolen

Tilbage
Tilbage

Skolen deltager i klimaprojektet Genplant Planeten og planter træer for et bedre klima.


Skolen:

Skolenavn:

Præstevangsskolen
Gade og husnr.:
Postnr.: 7330
By: Brande
Telefon:
E-mail:  
Hjemmeside:
Hvilke klasser planter: 10 klasser (0,1,2,3,4)
Hvor mange børn planter: 203
Hvor mange træer planter skolen:
Hvornår planter skolen: April 2010

Kontaktperson

Navn Flemming Bro
E-mail  
Telefon 5129 8842