Skov- og landskabsingenør

Her kan du læse om, hvordan du uddanner dig til Skov- og landskabsingenør.

En skov- og landskabsingenør leder og planlægger arbejdet i skoven. Foto: Skov og landskab.

Kort om

Hvis du gerne vil arbejde i skoven, kan du vælge at uddanne dig til Skov- og landskabsingenør. Her kan du læse hvor og hvordan.

Skolens navn
Skov & Landskab, Nødebo (tidl. Skovskolen) under Landbohøjskolen.

Uddannelsens navn
Skov- og landskabsingenør
 

Arbejdet

Som uddannet grøn ingeniør kan du gå direkte ud i et job i erhvervslivet, og du vil få indflydelse på brugen og plejen af Danmarks skove og landskaber.

Du kan blive ansat i handelsfirmaer, i træindustrivirksomheder, hos skoventreprenører, på planteskoler, som naturvejleder, naturskoleleder, inden for undervisning og rådgivning, eller i landskabsafdelinger og tekniske forvaltninger i amterne og kommunerne.
Dine opgaver vil bl.a. være at lede, planlægge og formidle.
 

Uddannelsen

Uddannelsen kommer både teoretisk og praktisk vidt omkring, varer fire år, og ét af årene foregår i virksomhedspraktik, eventuelt i udlandet.

Uddannelsen foregår  i Nordsjælland i udkanten af Gribskov, tæt ved Esrum sø og dejlig natur. Undervisningen foregår som øvelser, ekskursioner, forelæsninger og projektarbejde, i klassen eller i naturen.

Du lærer om hvordan man dyrker skov og producerer træ, herunder om hvordan man leder arbejdet med de store og små maskiner, du lærer om hvordan man handler med og markedsfører produkterne, hvordan man driver og plejer naturarealer, om økonomi, jura, teknik, økologi og meget mere.

I virksomhedspraktikken afprøves og opøves dine ledelsesmæssige, administrative og planlægningsmæssige talenter.
 

Stedet

Skov & Landskabs lokalitet i Nødebo huser omkring 200 årselever og 56 medarbejdere. Et antal boliger er til rådighed for de studerende. Skolestørrelsen giver gode muligheder for at udvikle et fagligt tæt miljø og et personligt kendskab studerende og ansatte imellem.
 

Adgangskrav

En gymnasial uddannelse, eller en erhvervsuddannelse som skov- og landskabsfagtekniker, eller en tilsvarende uddannelse inden for jordbrugsområdet.

Med en gymnasial baggrund skal du for at blive optaget på uddannelsen have gennemgået et adgangskursus på 10 måneder indeholdende 7 måneders praktik, så du kan få praktisk erfaring inden for jordbrugsområdet.

Med en jordbrugsfaglig baggrund skal du for at blive optaget supplere med fem gymnasiale enkeltfag.

Se nærmere på www.Science.ku.dk under uddannelser, Skov- og Landskabsingeniør.
 

Økonomi

Uddannelsen er SU-berettiget.
 

Adresse

Skov & Landskab, Nødebo
Nødebovej 77A
3480 Fredensborg

Telefon: 35 28 15 05
Fax nr.:  35 28 15 10
www.science.ku.dk

Hvem, hvad, hvor

Klasse:7. - 9. klasse, Lærere
Sted:Skov, Åbent land, Sø og å

Kolofon

Tekst og foto: Skov og Landskab.
Redaktør: Malene Bendix.