Skovbørnehavers betydning i fokus

Ny rapport om betydningen af børns udeliv i DR.


Bent Vigsø og Vita Nielsens rapport "Børn og Udeliv" fra CVU Vest, kom i radioavisen 12.10.2006. Flot at uderummets fordele for børns liv, sundhed og kreativitet kommer på dagsordenen.
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2006/10/11/235727.htm?nyheder
 

Kolofon

Malene Bendix