Sommernyt

Nyhedsbrev fra Udeskole.dk 18. juni 2009


NYHEDSBREV FRA UDESKOLE.DK 18.06.2009
 
Kære Læser
 
Her er nyheder og læsestof til sommeren.
 
Drenge fra udeskole på Kvaglundskolen i Esbjerg
 
Udeskolebørn fra Kvaglundskolen i Esbjerg. Foto: Malene Bendix.
 
**ELEVERNES SYN PÅ UDESKOLE**
Jacob Bahn har skrevet specialet "Betydning
i og af udeskole" om Lutvann elevernes syn
på deres tid i udeskole, set i bakspejlet.
 
Lutvann-skolen i Oslo er en af de
første skoler som arbejdede med udeskole -
og skolens pædagogik og didaktik er blevet
undersøgt af flere forskere.
Du kan finde Jacobs speciale i: FORSKNING >
UDESKOLE, her:
 
**TAG MED I UDESKOLE**
Fotoreportage fra en dejlig - og eksemplarisk -
dag i udeskole med børnehaveklassen på
Kvaglundskolen i Esbjerg.
Se i PRAKSIS > DAGBØGER:
 
**UDESKOLE I LÆRERUDDANNELSEN**
OUTLiNES er et internationalt Sokrates-projekt,
som har udviklet et samarbejde om outdoor
learning mellem læreruddannelser i 6 europæiske
lande. Projektet præsenterede sine resultater
på en afsluttende konference i Århus.
 
Læs fotoreferat fra konferencen og find link til
OUTLiNES resultater i NYHEDER:
 
**FRILUFTSLIV OG ORDBLINDE**
En undersøgelse af friluftslivets potentiale som
pædagogisk redskab i arbejdet med ordblindes
selvværd, ved Jacob Bahn.
 
**UDESKOLE OG HISTORIEUNDERVISNING**
Claus L. Olesen har sendt os sin bachelor-
opgave om udeskole og historieundervisning.
I opgaven undersøger han, hvordan han som
historielærer gennem udeskolekonceptet kan
gøre stoffet nærværende og levende, så
eleverne får en god forståelse for Ertebøllekulturen.
 
**GENPLANT PLANETEN**
Der er stor interesse for at arbejde hands on
med klima, træplantning, handlekompetence
og innovation. 78 skoler og 42 skove har indtil
videre tilmeldt sig Genplant Planeten - og
planter træer for et bedre klima i efteråret 2009.
 
**TAG MED UD OG FISK**
Så er sommeren snart over os...
 
God sommer !
 
Med venlig hilsen
UDESKOLE.DK
 
Malene Bendix (koordinator, redaktør og skribent)
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C
Tlf.: 3324 4266
E-mail: info@udeskole.dk
 
Formålet med nyhedsbrevet er at holde læseren
orienteret om udeskoleaktiviteter rundt om i landet.
Vi modtager med kyshånd indlæg til nyhedsbrevet.
 
Nyhedsbrevet udkommer når der er nyheder.
 
Ønsker du at opfordre andre til at at modtage nyhedsbrevet,
kan du henvise til adressen:
http://www.udeskole.dk/site/nyhedsbrev/
 
Her kan du også afmelde nyhedsbrevet, hvis du ikke
ønsker at modtage det længere.

Kolofon

Malene Bendix