Tors logbog - om at slagte en hane

Læs med i Tors logbog fra Fjaltring Fri- og Udeskole.


Hej
 
På Fjaltring Fri og Udeskole har vi nu haft en ugentlig Udeskoledag for alle elever. Vi har rigtig gode erfaringer som vi gerne vil fortælle om på et andet tidspunkt.
 
Vi syntes I alle skulle have mulighed for at læse Tors logbog fra den dag vi slagtede en hane.

tors logbog fra den 28. marts 2008

I dag skulle vi bytte udeskolepladser, så vi fik udeskolevognen og Drømmeholdet fik shelterne nede på stranden og pigerne fik cykelskuret.
 
Vi startede med at gå ned til udeskolevognen som stod ved siden af et hvidt hus.
 
Vi havde fået en hane til at slagte og skalpere bagefter. Vi skulle lave bål og hugge brænde.
 
Da vi gik i gang skulle Emil hugge hovedet af. Da vi havde gjort det fik vi lidt at vide om hovedet. Birthe startede med at sige , at de kunne åbne deres næb til begge sider. Så fik vi noget at vide om luftrøret og spiserøret. Luftrøret trækker den vejret igennem og spiserøret kommer maden ned igennem.
 
Så så vi hjernen som den brugte til at tænke med. Så pillede Birthe øjnene ud, hun sagde at den havde store øjne. Øjnene brugte den til at se med. Den havde ikke ører ligesom os, men to huller inde bag fjerene.
 
Så skar Birthe dens hanekam af, som den ikke rigtig skulle bruge til noget, men lidt for at imponere pigerne med. I dens hals var der masser af scener som den brugte til at føle og bevæge sig med.
 
Bagefter vi havde lært noget om hovedet fik vi frikvarter.
 
Bagefter gik vi til kroppen. Før vi skar den op plukkede vi den. Det foregik på den måde, at vi havde noget kogende vand, som vi skoldede den i og så tog Birthe fjerene af.
 
Så skar vi hul på den også tog vi tarmene ud og al det andet. Så hørte vi hvad tarmene blev brugt til - der var lort i og hjertet pumpede blodet rundt. Der hvor den sked ud af hed kloak også var der også noget, der hed rumpen, det var en fedtklump der dækkede endetarmen. Kråsen kværnede de ting, der kom ind altså maden.

Kolofon

Birthe Dueholm, Fjaltring Fri- og Udeskole

Birthe Dueholm er udeskolelærer på Fjaltring Fri- og Udeskole, Lisbyvej 23, 7620 Lisby, Tlf.: 97887012
email: friskole@fjaltring.net.