Ud med skolen...

Udviklingsprojekt om den urbane udeskole på Frederiksbergpressemeddelelse

 
Projektet ”Ud med skolen … ” er et fælles projekt mellem Professionshøjskolen Metropols Institut for Skole og Læring og Søndermarkskolen, finansieret af Nordea Fonden.
 
”Kick Off”-mødet er startskuddet på et projekt, hvor Professionshøjskolen Metropols Institut for Skole og Læring og Søndermarkskolen i samarbejde skal arbejde med udeskoletænkning i et urbant miljø. På dagen vil de til projektet knyttede professorer og forskere fra både Sverige, Norge og Danmark give os glimt fra den udeskolepædagogiske forskning og eksempler på udeskoleaktiviteter i de nordiske skoler.
 
Ud over at projektet sætter fokus på udeskole i alle fag i et urbant miljø er formålet at dokumentere effekten af udeskole på inklusion, relationerne mellem lærere, elever og forældre samt specielt udviklingen af skrive- og læsekompetencer.
 
Udgangspunktet er at indtænke verden – ikke bare skoven, som man har set tidligere, men også byrummet og kulturrummet som læringsarena. Med andre ord brydes klasselokalets vægge ned og omverdenen inddrages som læringsrum.
 
I forbindelse med projektet ”Ud med skolen … ”, afholdes der onsdag den 12. oktober 2011 kl. 14:00 – 16:00 ”Kick Off” eftermiddag på Søndermarkskolen, Hoffmeyersvej 32, 2000 Frederiksberg.
 

dagens program

 
Kl. 14.00  Velkomst og præsentation af deltagerne ved Institutchef Thøger Johnsen
Kl. 14.10   Repræsentant fra Nordea-fonden
Kl. 14.20   Associate Professor Anders Szczepanski, Sverige og Associate Professor Arne Jordet, Norge om forskning og udvikling af udeskole i Norden
Kl. 15.20  Opsamling v/Adjunkt Peter Bentsen
Kl. 15.20  Søndermarkskolen orienterer om status på projektet 
Kl. 15.35   Der serveres et glas vin
Kl. ca. 16.00   Tak for i dag
 

kontakt for yderligere information:

 
Lise Hogstad Sekretariatsleder, Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol, direkte tlf. nr. 72487240 liho@phmetropol.dk
Charlotte Brüchmann adm. leder, Søndermarkskolen direkte tlf. nr. tlf. 38210953 – chbr03@frederiksberg.dk
 

præsentation

 
Kort præsentation af talere ved ”Kick Off” den 12.10 2011 kl. 14:00 – 16:00

Anders Szczepanski

Anders Szczepanski, Fil lic och enhetschef vid Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik, Linköpings Universitet (LiU). Forskare och lärare i utomhusundervisning, läromedelsförfattare och medverkande i utbildningsprogram (TV och radio). Ansvarig för att utveckla plattformar för Outdoor Education i Europa och Asien vid LiU. Medverkat till utveckling av ett Masters/Magisterprogram (60 + 60 hp) och ett PhD programme i Outdoor Environmental Education and Health vid Linköpings Universitet. Mer information via: www.liu.se/ikk/ncu  aletrnativt  http://www.liu.se/ikk/ncu?l=en
 
Arne Jordet
 
Arne N. Jordet (Førsteamanuensis, dr.philos) ved Høgskolen i Hedmark, avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap. Jordets forskningsarbeid har vært rettet mot læringsprosesser utenfor klasserommet, det som i norsk og dansk skole ofte omtales som uteskole/udeskole. I hans siste bok: ”Klasserommet utenfor  - tilpasset opplæring i  et utvidet læringsrom”  presenterer han det teoretiske og empiriske grunnlaget for å bruke skolens omgivelser som ressurs i skolens opplæring og han viser hvordan dette kan omsettes i praksis i alle fag.
 
Peter Bentsen
 
Peter Bentsen (PBE), cand.scient., ph.d., er adjunkt ved Københavns Universitet (KU). PBE arbejder med forskning, udvikling, undervisning, formidling og konsulentarbejde via en række temaer inden for uformelle læringsmiljøer, udeskole, udendørspædagogik og pædagogisk arbejde i naturen. En stor del af dette arbejde foregår i samarbejde med danske praktikere, organisationer, institutioner og netværk. I 2009 udgav PBE i samarbejde med Søren Andkjær, SDU og Niels Ejbye-Ernst, AU en bog om friluftsliv og pædagogisk arbejde i naturen: Friluftsliv - natur, samfund og pædagogik, på Munksgaard Danmark. I 2011 modtog PBE UdeskolePrisen. Det bedste overblik fås ved at se PBE´s profil, CV og publikationsliste.

Kolofon