Udbydes: specialeprojekt om læring, rum og naturfag

Skov & Landskab søger specialestuderende til specialeprojekt.specialeprojekt om læring, rum og naturfag

  • unik mulighed for at deltage i et konkret projekt med forankring i praksis og erhvervslivet
  • unik mulighed for at genere selvstændig empiri i relation til læring, rum og naturfag
  • unik mulighed for specialeplads i Universe Fonden

fremtidens undervisningsfacilitiet

 – en prototype på et læringsbefordrende undervisningsmiljø inden for naturfag
 
De seneste års evalueringer viser, at de danske skoleelevers interesse for naturfag er dalende gennem skoletiden. Med projektet Fremtidens Undervisningsfacilitet (FUF) ønsker Universe Fonden at demonstrere, hvordan man kan designe, indrette og ikke mindst undervise i rum, der er særligt rettet mod naturfagsundervisningen i 7. til 9. klasse, så interessen for naturfag hos eleverne øges.
 
Viden om hvad der befordrer kreativitet, læring og engagement hos unge, omsættes til praksis i indretning og funktionalitet. Målet er at konkretisere, hvordan rammerne for en naturfagsundervisning optimalt skal være, for at de unge finder interesse i naturfagene.
 
Det fysiske læringsmiljø indrettes ved siden af Danfoss Universe i Nordborg på Als i et lejrskoleområde, der etableres særligt til formålet. Den viden og de erfaringer, der opbygges i projektet skal gøre gavn på de skoler rundt om i landet, der står over for at skulle gennemføre forbedrings- og renoveringstiltag, ikke mindst i naturfagslokalerne.
 
Projektet varer fra januar 2011 til oktober 2012. Det fysiske læringsmiljø står færdigt foråret 2012. I marts og april 2012 vil faciliteterne blive benyttet af en række lærere og elever (i alt 8 klasser), hvor der vil være mulighed for at genere selvstændig empiri og/eller indgå i dele af projektet.
 
 

eksempler


Eksempler på mulige specialer – temaer – projektidéer
  • Interviews og observationer af naturfagslærere før, under og efter undervisningsforløb i forbindelse med FUF, fx med fokus på fagdidaktik, læringsmiljø og/eller brug af rum
  • Interviews og observationer elever, der deltager i undervisning i forbindelse med FUF, fx med fokus på læring, engagement og/eller flow
  • Arkitektoniske analyser og forslag til fremtidens undervisningsfacilitet, fx pædagogisk relevante dimensioner ved FUF eller underviserkompetence og naturfagspædagogik i et rumperspektiv
  • Teoretiske vinkler på rum, pædagogik og naturfag, fx place and/or pedagogy?
  • Undersøgelser af det sociale samspil i relation til FUF, fx elev-elev og lærer-elev
  • Spørgeskemaundersøgelse med elever, der har deltaget i undervisning i forbindelse med FU
  • Etc.

kontaktpersoner

Kolofon

Peter Bentsen, ph.d., adjunkt ved Københavns Universitet

Peter Bentsen har er Cand.scient i Idræt og psykologi og har skrevet Ph.d. projekt om udeskole i Danmark ved Skov & Landskab, Københavns Universitet. Peter Bentsen er i dag ansat som adjunkt ved Københavns Universitet.