Udbydes: specialeprojekt om udeskole og udeundervisning

Skov & Landskab og Institut for Idræt, Københavns Universitet søger specialestuderende til udeskoleprojekt.specialeprojekt om udeskole og udeundervisning i grundskolen

 • unik mulighed for at deltage i et konkret projekt med forankring i praksis, folkeskolen og læreruddannelsen
 • unik mulighed for at genere selvstændig empiri i relation til udeundervisning i grundskolen
 • unik mulighed for at indgå i projektgruppen med bl.a. andre specialestuderende

nordea-projektet

 
Udeskolepædagogiske rammer for øget sundhed og interesse i naturfag på Frederiksberg.
 
I skoleåret 2011/2012 opstarter Søndermarksskolen og Professionshøjskolen Metropol et forsknings- og udviklingsprojekt, hvor alle klasser på mellemtrinnet på Søndermarksskolen vil praktisere udeskole 1 dag om ugen. Det drejer sig om ca. 20 lærere og 9 klasser. Der er specifik fokus på mellemtrinnet, det urbane miljø, brug af it i undervisningen og at 1 lærer tager ud med 1 klasse.
 
Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Københavns Universitet deltager med forskere og specialestuderende i samarbejde med Metropol og svenske og norske forskere. Der er også knyttet to ph.d.-studerende til projektet med fokus på læsning/skrivning og relationskompetence (fra hhv. KU og RUC). At der sættes et særligt fokus på udeskolepædagogik i det urbane miljø, er dels fordi der er særlige udfordringer ved at anvende udeskolepædagogiske metoder i et urbant miljø hvor der er langt til skov, strand og vand, dels fordi projektet vil blive forankret på læreuddannelserne Metropol (det tidligere Frederiksberg Seminarium) der ligger midt i Frederiksbergs hjerte.
 
Projektet varer fra september 2011 til oktober 2012. I skoleåret 2011/2012 der vil være mulighed for at genere selvstændig empiri og/eller indgå i dele af projektet. Projektet er støttet af Nordea-fonden: www.nordeafonden.dk
 

eksempler

 • Eksempler på mulige specialer – temaer – projektidéer:
 • Analyse af sundhedsmæssige konsekvenser af udeskole, aktivitetsniveau på normale skoledage, skoledage med idrætsundervisning og udedage.
 • Aktionsforskning med lærere omkring ”den gode udeskolepraksis”
 • Undersøgelser omkring udeskole og inklusion, fx i forhold til drenge og børn med specielle behov/udfordringer
 • Undersøgelser af brugen og betydningen af udeskoleundervisning for børn og unge i bymiljø, dvs. parker og byens grønne områder, herunder aspekter af naturforståelse, trivsel, læring….
 • Undersøgelser af planlægning, udformning og forvaltning af uderummet/ grønne områder i bymiljø.
 • Specifikke vinkler på fx naturfag, sundhed, læreprocesser, kropslig læring, stedbaseret læring,  brug af it/ny teknologi og/eller kønsproblematikker  er også meget velkomne

kontaktpersoner

 • Jakob Bahn, lærer, Søndermarksskolen,
 • Erik Mygind, lektor, Københavns Universitet, emygind@ifi.ku.dk
 • Peter Bentsen, adjunkt, Københavns Universitet, pbe@life.ku.dk

Kolofon

Peter Bentsen, ph.d., adjunkt ved Københavns Universitet

Peter Bentsen har er Cand.scient i Idræt og psykologi og har skrevet Ph.d. projekt om udeskole i Danmark ved Skov & Landskab, Københavns Universitet. Peter Bentsen er i dag ansat som adjunkt ved Københavns Universitet.