Udeliv på skørping skole

Læs en kort artikel om udeskole på Skørping Skole.


Vi er så heldige, vi har skoven lige udenfor døren – masser af skov. I flere år har vi haft fokus på, hvordan vi kunne bruge denne kostelige kilde til børnenes udvikling. At indtage naturen er ikke naturligt for alle børn – det skal nogen gange læres. Men bliver de fortrolige med det – kan det blive en mulighed for uvurderlige oplevelser og giver børnene større miljøbevidsthed. Naturen kan fysisk såvel som psykisk blive rummet for ro og meningsfuldhed i en urolig hverdag.
 
Udeliv på Skørping Skole
 
Udeliv på Skørping Skole.
Foto: Skørping Skole.
 
I naturen kan børnene:
• Udvikle sanserne
• Lave undersøgelser
• Konstruere
• Samle viden
• Opleve ”det gode liv”
• Vise omsorg
• Mærke eksistens
• Udtrykke sig
 
Udeliv på Skørping Skole
 
Spille ude.
Foto: Skørping Skole.
 
Men ikke bare børnene skal lære at bruge naturen, det skal vi også i fritids- og undervisningssituationer. Den fri leg, hvor børnene på eget initiativ bruger naturen er værdifuld. Men hvordan etablerer man struktureret læring og oplevelser i naturen?
 
På vores skole har vi gjort følgende:
 
• Har ansat personale med kompetencer og interesser indenfor naturen. De har været gode inspiratorer for resten af personalet.
 
• Gjort stor brug af vores naturvejleder, Søren Risborg og alle de kurser han udbyder. Kurserne er ikke bare naturfaglige, men giver også ideer til matematik- og danskundervisning.
 
• Vi har internt haft naturkursus for alle lærere og pædagoger i indskolingen, mens forældrene passede børnene i SFO.
 
• Har ”Udeliv” som fokuspunkt i lærer-pædagog-samarbejdet, hvor det i høj grad er pædagogerne, der varetager planlægningen af ude-aktiviteterne.
 
• SFO har etableret 3 forskellige vogne med ting og sager som lupper, tegnesager, bestemmelsesnøgler, m.m. som kan bookes af indskolingen. Vognene, som står klart pakkede, har hvert et tema, ”Krible Krable”, ” Sø og Vand” og ”Bål/snitte”.
 
•  I SFO er der ugentligt Rollespil og Natursjov udover alm. udeaktiviteter.
 
• I efteråret 2010 afholdt skolen børnemarathon over 3 uger. Alle børn deltog dagligt én lektion. Det blev en kæmpesucces, hvor også de motions-tunge  børn oplevede positive forandringer både kondi- og koncentrationsmæssigt.
 
Udeliv på Skørping Skole
 
Skrive, regne ude.
Foto: Skørping Skole.
 
• Projektet, ”Turbodansk”, hvor børn i 6.+7. kl. har fået et alternativt læseløft med naturen som læringsrum, har ligeledes været en stor succes.
 
• Der er indkøbt borde og bænke til vores naturbase, så en hel klasse kan sidde og arbejde deroppe.
 
• En lærergruppe på skolen arbejder med den videre udvikling af ”Skoven som Læringsrum”.
 
Udeliv på Skørping Skole
 
Læseløft i uderummet.
Foto: Skørping Skole.
 
Det kræver en omstilling i tankegang – at lave kvalificeret undervisning i naturen. Men kombinationen af læring, motion og frisk luft sammen med muligheden for god plads og ro – det tror vi kan være så stor en gevinst, at det er værd at bruge tid på at udvikle.
 
Mikael Drejer, Marianne Kristensen og Hanne Lyngby Nielsen

Kolofon

Mikael Drejer, Marianne Kristensen og Hanne Lyngby Nielsen

Udeskolelærere på Skørping Skole