Udemiljø til leg og undervisning - viden og input

Hæfte om udemiljø omkring skolerne udgivet af Dansk Center for Undervisningsmiljø i juni 2004

Udeskolebørn fra Syvstjerneskolen i Værløse på deres lejrplads.
Skolernes udemiljø er et væsentligt element i undervisningsmiljøet. I hæftet anlægges et bredt perspektiv på skolens udemiljø i relation til leg og undervisning. Først præsenteres forskellige argumenter for, hvorfor det er vigtigt at få sat udemiljøet på skolens dagsorden. Så følger nogle bud på, hvad et godt udemiljø kan være. Hernæst følger eksempler på skoler i Danmark og det øvrige Skandinavien, som har arbejdet aktivt og bevidst med udemiljøet. Slutteligt er der tips og ideer til atkomme igang samt henvisninger til bøger, tidsskrifter, rapporter og links, hvor man kan søge yderligere inspiration.
 
Hæftet er skrevet af fysioterapeut Charlotte Sandberg Christensen
 

Hvem, hvad, hvor

Klasse:Lærere

Kolofon

Forfatter 
Charlotte Sandberg Christensen