Udendørs revolution i skolerne

Pressemeddelelse fra Skoven i Skolen og Udeskole.dk udsendt forud for konferencen.

Udeskole, altså undervisning uden for klasseværelset, er på 10 år vokset fra en græsrodsdille til en revolution i danske skolers pædagogik. Samme udvikling sker i vore nabolande. Skolerne rykker undervisningen udendørs fordi børnene får større lyst til at lære og bedre husker det de har lært.
 
I Danmark er udviklingen kommet nedefra – fra lærere, forskere og organisationer. Danmark har ingen central plan eller politik på området.
 
24. og 25. januar mødes 185 lærere og forskere fra 7 lande i Danmark for at udveksle erfaringer om udeskole.

International konference om udeskole

"Udeskole breder sig i landene omkring os og åbner muligheder for en mere hel undervisning af moderne børn. Derfor søgte vi Nordisk Råd om støtte til en konference der kunne samle nordiske og baltiske forskere i udeskole. Det lykkedes, og torsdag og fredag i denne uge vil de formidle de-res resultater og belyse udviklingen af skoleformen i deres lande", siger en af arrangørerne, Karen Barfod fra VIA University College (tidligere CVU Midt-Vest). Hun underviser i udeskole på Nr. Nissum Seminarium og leder et EU-projekt om udendørspædagogik.
 
De 185 deltagerne skal også selv udendørs på ni workshops torsdag eftermiddag. Man kan blandt andet komme med en klasse i udeskole.
 

Praktisk

· Konferencen afholdes 24. og 25. januar på Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12, 7300 Jel-ling. Telefon 7587 1500.
· Konferencen er arrangeret af Skoven i Skolen og VIA University College. Den er støttet af Nor-disk Ministerråd.
· Fotomuligheder: Workshops udendørs torsdag 14.00– 5.30. Blandt andet med lærere og elever fra Bjedstrup skole. Vedhæftet foto af Frank Juel, udeskolelærer på Hammerum Skole.

Sundere, klogere og gladere børn

Udeskole er særligt værdifuld for moderne børn der sidder stille foran skærme en stor del af tiden.
 
"Dansk forskning viser at børnene bevæger sig dobbelt så meget på en skoledag i skoven som når de sidder i stoleskolen. Samtidig giver det regelmæssige friluftsliv eleverne gode bevægelsesvaner resten af livet. Undersøgelser viser også at børnenes fælles oplevelser udendørs styrker klassens sociale sammenhold", fortæller Malene Bendix som er koordinator for Skoven i Skolen.
 
Men udeskole er meget mere end en skovtur:
 
"Hjerneforskere påpeger at børn lærer lettere når de selv er i spil med det de skal lære om. Hvis der er samspil mellem undervisningen inde og ude, vil eleverne huske mere af det de lærer, fordi de kan hænge det lærte op på både oplevelse, handling og teoretisk forståelse", siger Malene Bendix.
"De lærer for livet. Derfor kan man roligt sige at udeskole giver både sundere, klogere og gladere børn".

Kronologi over udeskolens udvikling i danmark

I Danmark har udeskole bredt sig nedefra – fra lærere, forskere og organisationer. Der har ikke været nogen central plan eller politik på området:
 
1999:
· Skoven i Skolen etableres. I de følgende år lægges materialer til undervisning i skoven i alle fag på alle klassetrin ud på www.skoven-i-skolen.dk.
 
2000:
· Naturklassen på Rødkilde Skole sættes i gang. Et forskerhold fra blandt andet Københavns Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet og Roskilde Universitetscenter følger klassen.
 
2003:
· Skoven i Skolen udgiver sammen med Københavns Kommune vejledningen ”Slip dem ud” om naturklasser og udeskole. Danske skoler og seminarier tager fat i ideerne.
 
2005:
· Forskerholdet bag Rødkilde Skole udgiver antologien ”Udeundervisning i folkeskolen” 
 
2006:
· Skoven i Skolen åbner www.udeskole.dk for lærere og lærerstuderende.
· Det første ph.d.-studium i udeskole sættes i gang på Københavns Universitet og Skov & Land-skab. Det skal blandt andet kortlægge hvor mange danske skoler der arbejder med udeskole.
· UdeskoleNet etableres. Det er et tværfagligt netværk af lærere, forskere og formidlere i Dan-mark som arbejder med udeskole.
 
2007:
· Lærerne fra Rødkilde Skole udgiver sammen med to hjerneforskere bogen ”Skolen i Skoven – Hjerne, krop og læring i naturen” der samler deres erfaringer i et læringsperspektiv.
· En foreløbig undersøgelse viser at ca. 10 % af danske skoler bruger udeskole.
 
2008:
· Den nordisk-baltiske konference ”Sundere, klogere og gladere børn. Udeskole – læring med hjerne, hjerte og krop” samler 185 lærere, forskere og formidlere på Brandbjerg Højskole den 24. og 25. januar.
 

Kontakt

· Koordinator og redaktør Malene Bendix, Skoven i Skolen, Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C, tlf. 3324 4266,  e-mail: malene@skoven-i-skolen.dk, www.skoven-i-skolen.dk. www.udeskole.dk.
 
· Lektor Karen Barfod, Nr. Nissum Seminarium og HF, VIA University College, e-mail: ksba@viauc.dk.

Kolofon