Udepædagogik og faglighed - hvad, hvorfor og hvordan

Herskindskolen på studietur til Højskolen i Hedmark Norge.udeskole på herskindskolen

På Herskindskolen er vi bl.a. optaget af krop, kost og bevægelse og har i de seneste år haft udetimer på skemaet i ind- og mellemskole hver uge. Inden vi tog til Norge, var vores udeskole, en hel dag, hvor undervisningen foregik udenfor. Det er inspireret af andre danske skolers forsøg, hjemmesiden udeliv, konferencer og lignende, men vi var bekymrede for det faglige indhold.
 
Vi har en venskabsskole (Comenius skolen i Odnes) som laver forsøg og vi har hørt Arne Jordet på en konference, hvor han netop havde fokus på fagligheden! Det var derfor oplagt at lave en studietur til Norge. Vi fandt penge, frigjorde os fra undervisning ved kollegernes hjælp, og tog af sted.

læringspædagogik inde og ude

Vi, seks kolleger fra Herskindskolen, tog først til Odnes Skole i 2 dage for at besøge vores venskabsskole og se på almindelig norsk praksis, derefter til et to dages forløb på Højskolen Hedmark.
På højskolen fik vi et nyt syn på udepædagogik. Vi fik inspiration til at kombinere højskolens tanker med vores egne pædagogiske ideer og har nu lavet en Herskindmodel.
 
Fremover hedder det her på Herskindskolen læringspædagogik inde og ude.
Vores oplevelser var så gode og berigende, at vi gerne vil benytte denne artikel til at fortælle om vores tur. Kunne det inspirere andre til at tage på studietur til Hedmark, så er det rigtig godt.
 
Programmet på Hedmark kort skitseret:
• Udeskole i teori og praksis
• Matematik i udeskole
• Udeskolens muligheder og udfordringer
• Besøg på Naturskolen på Norsk Skovmuseum
 
Vi tog til Norge med en forventning om, at udeskole er leg, læring (om udemiljø), bål, lange vandreture, våde sokker, kombineret med fagfaglige opgaver fra forskellige fag.
 
Det fik Arne Jordet og hans team lavet om på.
Citat Arne Jordet:
”En arbejdsmåde hvor man flytter dele af skolehverdagen ud i nærmiljøet”.
”Det handler om at aktivisere alle skolefagene i en integreret undervisning hvor ude- og indeaktiviteter har en nær sammenhæng”.
 
Citat Morten Bjørnbye:
” kropslige udtryksmuligheder skal inddrages i undervisningen. Barnet skal bruge alle sider af sig selv, både kropsligt og mentalt.
 
Vi fik i Norge mange input til vores egen tænkning omkring det at bruge uderummet. Den traditionelle opfattelse af udeskole med en hel dags undervisning ude var sat til overvejelse. Der åbnede sig mange flere muligheder, der er lette at iværksætte på Herskindskolen.
 
Især vores deltagelse i Morten Bjørnebyes anderledes matematikundervisning, gav os nye praktiske ideer. Morten Bjørnebye introducerede os til uderummets muligheder gennem mange eksempler udendørs, med efterfølgende teoretisk opsamling indendørs. Her fik vi syn for sagen. Det at lave matematik, med sproget, kroppen, og hjernen er unikt. Her var stram struktur på opgaver, udførsel, og dokumentation, som gav undervisningen det høje faglige niveau, som vi bl.a. efterspørger.
 
Erfaringerne i Norge viser, at fokus må lægges på rammerne for den faglige læring.
Rammerne er af afgørende betydning for, at børnene lærer i læringsrummet uanset ude eller inde. Skiftet mellem læringsrum er med til at udfordre lærere, til at tænke anderledes og inddrage forskellige læringsstile (og læringsrum). Inde – Ude læringsrum folder nye muligheder ud og stiller krav om, at undervisningen udnytter begge rum i en vekselvirkning.

ny viden i anvendelse

Hjemme igen har vi allerede nu anvendt matematikken ude og inde på forsøgsbasis. I forbindelse med planlægningen 2008 og 2009 vil vi lave forsøg med vores nye viden og erfaringer. Vores kommende klasseteam i 1. og 6. klasse vil i årsplan- og ugeplan arbejde med at anvende læringsrum både ude og inde. Herudover vil skolebestyrelsen, skolens udviklingsudvalg og pædagogisk råd arbejde med temaet. Studiegruppen er udvidet med flere medarbejdere, og gruppens opgave er intern vidensdeling til gavn for arbejdet i de to udvalgte klasser 1. og 6. klasse. Efterfølgende til vidensdeling med resten af skolens medarbejdere og skolebestyrelsen. 
 
Vi, Hanne SFO pædagog, Bente børnehaveklasseleder, Henriette, Pernille og Martin indskoling - og mellemskolelærere, Anne Grete leder, kan derfor varmt anbefale en studietur til Norge. Tusind tak til alle jer der gjorde det muligt, både i Norge og på Herskindskolen.

På vegne af holdet

Anne Grete Nydam Jensen
Viceskoleleder www.Herskindskolen.dk.

Kolofon

Anne Grete Nydam Jensen, Viceskoleleder på Herskindskolen