Udeskole i Danmark

En oversigt over netværk, dvs. mennesker og organisationer, der arbejder med udeskole i Danmark. Oversigten er ikke fuldstændig - og opdateres løbende.

Det danske flag.

Overblik

 
Udeskoler på skoler
Udeskole og naturklasser breder sig stille og roligt nedefra i Danmark. I 2007 arbejdede mindst 290 skoler - eller 14 % af alle danske skoler - med udeskole, viser Peter Bentsens ph.d. afhandling, som blev publiceret i 2010. På hver af de 290 skoler arbejdede en eller flere klasser regelmæssigt ude med skolens fag. I dag er der sandsynligvis flere skoler. Se kort med udeskoler her på siden.
 
Udeskole på uddannelser
På flere lærer- og pædagoguddannelser udbyder man i dag kurser om udeskole (se nedenfor).
 
Støtte fra naturvejledere
En række naturvejledere landet over tilbyder kurser og sparring lokalt. Se www.natur-vejleder.dk.
 
UdeskoleNet
I 2006 startede UdeskoleNet - en tværfaglig forening af folk, der arbejder professionelt med udeskole. Samtidig startede også et netværk af forskere. Du kan læse meget mere om UdeskoleNet i topmenuen her på siden.
 
Udeskolekonferencer
Skoven i Skolen og VIA University College har afholdt to konferencer om udeskole - en nordisk-baltisk konference i 2008, som vedtog følgende resolution 1 - og en dansk konference i 2010, som vedtog denne resolution 2. Siden har bl.a. Københavns Universitet, Metropol, Naturstyrelsen m.fl. afholdt nationale og internationale udeskolekonferencer. 
 
Politisk kontakt
I 2011 deltog Minister for Børn og Undervisning, Christine Antorini, på UdeskoleNets møde på Den Frie Lærerskole. Her blev diskuteret udeskole og Ny Nordisk Skole. Udeskole står nævnt flere steder i regeringens forslag til en reform af folkeskolen (2013). 
 

Skoler der arbejder med udeskole

Udeskolekort
Udeskolekortet her på siden giver en oversigt over de udeskoler i Danmark, der har tilmeldt sig kortet. Her kan du også læse lærernes beskrivelser af deres arbejde med udeskole og naturklasser.
 
Link
En del skoler har beskrivelser af deres udeskole-arbejde på deres hjemmesider. Se knappen Udeskoler under link her på siden.
 

Lærer- og pædagoguddannelser

På en lang række af landets lærer- og pædagoguddannelser arbejder man med udeskole. En del af uddannelserne tilbyder særligt tilrette-lagte udeskoleforløb. En del har undervisning uden for klasserummet skrevet ind i fagbeskrivelserne. Ud over det arbejder man der mange steder med forskning og udvikling. Se nærmere nedenfor.
 
Den Frie Lærerskole
Udeskole indgår i undervisningen i håndværk, naturfag, friluftsliv, drama, matematik og billedkunst. Desuden tilbydes et valgfag i ude-pædagogik. Se også www.dfl-ollerup.dk.
Kontaktperson: Lars Hansen, larsdfl@gmail.com
 
Professionshøjskolen Metropol
Tilbyder efteruddannelseskurser i udeskole, samt kurser på grundud-dannelsen. Er tovholdere i ”Nordisk netværk for læreruddannere der arbejder med udeskole”. En række PhD studerende fra Metropol udforsker i samarbejde med Københavns Universitet (KU/life) forskellige aspekter af udeskole.
 
Kontaktpersoner:
PhD studerende:
 • Monique Vittger
 • Louise Klinge
 
University College Syddanmark, UC Syd
UC Syd tilbyder kortere kurser sammen med Center for Undervisningsmidler, CFU. UC Syd står også bag en række evalueringer af udeskoleprojekter, feks Lemvig Kommune (PDF-fil).
 
Kontaktpersoner:
 
 • Ulla Thomsen, Pædagogisk Konsulent, naturfag og udeskole, utho@ucsyd.dk
 • Lektor Henrik Petersen arbejder med håndværk udendørs, hpet@ucsyd.dk
 
University College Sjælland, UCS
Kontaktperson: Kate Thaisen Akselsen, kta@ucsj.dk, Lektor, cand.mag i psykologi og pædagogik og sygeplejerske.
 
Vordingborg: Projektet: ”Udeskolepædagogik- læring i forskellige rum” ved John, Andersson (projektkoordinator), joa@ucsj.dk, samt Anne Kristine Petersen, Lars Bo Kinnerup, Lise Overgaard Nielsen, Thomas Thomsen og Dorte Palm Retslov.
 
CFU, Vordingborg
CFU Vordingborg udbyder udeskolekurser med forskellige undervisere, fx:
 • Charlotte Tüxen, lærer
 • Dorte Palm, lektor
 • John Andersson, cand. scient.
 • Niels Christoffersen, lærer
 • Trine Hyllested, lektor ph. D
 
University College Copenhagen (UCC)
Kurser og udviklingsarbejde om udeskole og udeundervisning
 
Kontaktpersoner:
 
CFU Bornholm
På Bornholm udbydes der i et samarbejde mellem Center For Undervisningsmidler og naturvejlederne kurser i udeskole og udeundervisning
 
Kontaktperson:
 
University College Nordjylland (UCN)
Frank Storgaard, sejlads.frs@ucn.dk, lektor ved UCN indenfor fag-området værksted, natur og teknik. Erfaring med kurser i naturfaglige arbejdsmetoder, friluftsliv, fiskeri.
 
David Hundebøll, dah@ucn.dk, lektor ved UCN. Koordinator for idrætsprofilen og friluftvejlederuddannelsen.
 
VIA University College
VIA har forsknings- og udviklingsprogrammet “VIA OUT”, der arbejder med udvikling af outdoorpædagogik i professionsuddannelserne.
 
VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum
Læreruddannelsen i Nr. Nissum huser ”Outdoorlæreruddannelsen”, et udeskolekursus for studerende (36 t). Her tilbydes også udeskolekur-ser som efteruddannelse.
 
Kontaktpersoner:
 • Karen Barfod, lektor, ksba@viauc.dk
 • Mikael Skånsktøm, lektor, misk@viauc.dk – udeskole og matematik
 • Dorete Kallesøe, lektor, dsk@viauc.dk, udeskole, filosofi for børn og kristendom
 • Anja Bols Slåttvik, lektor, abs@viauc.dk, udeskole og engelsk
 • Kirsten Bak Andersen, lektor, KBA@viauc.dk, udeskole, landart og billedkunst i by- og naturrum
 
VIA Læreruddannelsen i Århus
Ved læreruddannelsen i Århus udbydes udeskolekurser i weekends, ved lektor Søren Witzel Clausen, socl@viauc.dk - og en international uddannelse i ”Ressource person in outdoor education”.
 
VIA Læreruddannelsen i Silkeborg
På læreruddannelsen i Silkeborg arbejdes der med danskfaget i udeskole, lektor Dorte Eggersen, doeg@viauc.dk
 

Pædagoguddannelser

Pædagoguddannelsen Frøebel, UCC
 
Kontaktpersoner:
 
Pædagoguddannelsen i VIA
 
Pædagoguddannelsen rummer en særlig toning, outdoorpædagoger, der uddannes i Horsens. Desuden tilbydes en lang række kurser, spar-ring og udviklingsaktiviteter i VIA OUT, VIAs program for outdoor-pædagogiske perspektiver i professionsuddannelser. Kurserne vareta-ges blandt andet af Niels Ejbye-Ernst, nee@viauc.dk
 
Kontaktpersoner omkring kurser i udeskole og udeSFO:
 
Pædagoguddannelsen University College Lillebælt
 
Odense Socialpædagogiske Seminarium udbyder kurser i udeleg og udeSFO, evu-pl@ucl.dk , www.ucl.dk. Spurvelundskolen projekt UdeleG v. Peter Sabroe, ae@petersabroe.dk
 

Friluftsvejlederuddannelsen

Friluftsvejlederuddannelsen er en 1-årig efter- og videreuddannelse, der udbydes flere steder i landet. Den kan tages på fuld tid eller deltid. Følgende uddannelsessteder tilbyder friluftsvejlederuddannelsen:
 
Københavns Universitet - Skovskolen
På Skovskolen udbydes Friluftsvejlederuddannelsen.
 
VIA
I Viborg og på Karpenhøj udbydes Friluftsvejlederuddannelsen.
 
 
UCSyd i Esbjerg
Her udbydes moduler af Friluftsvejlederuddannelsen.
 

Andre læreanstalter der arbejder med udeskole

Københavns Universitet, Institut for Idræt
 • 2000 – 2003: Rødkildeprojektet v. forskningslektor Erik Mygind, emgind@ifi.ku.dk
 • 2006 - 2008: Udeskole i Danmark ved Peter Bentsen, pbentsen@ifi.ku.dk.
 • 2013 igangsættes det landsdækkende forskningsprojekt TEACH OUT
 
Dansk forum for Natur og Friluftsliv
v. Peter Bentsen, PBentsen@ifi.ku.dk
 
Danmarks Pædagogiske Universitet
Flere studier, bl.a. Trine Hyllested, trhy@dpu.dk
 
Sløjdhøjskolen i Esbjerg
Projektet "Det er in at være ude" om udeundervisning.
Kontakt: Centerleder Gert Broge gert.broge@cvu-vest.dk
 

Andre netværk

UdeskoleNet
I 2006 etablerede 60 mennesker UdeskoleNet som er et tværfagligt netværk af mennesker der interesserer sig professionelt for udeskole. Netværket blev til en forening i 2011 – og foreningen vokser stødt. Læs mere i topmenuen.
 
 
Udeskole Forskning- og Udviklings Netværk i Danmark
I 2006 etablerede Institut for Idræt, Center for Skov, Landskab og Planlægning og N. Zahles Seminarium et forsknings og udviklings-netværk. Læs mere.
 
Naturvejledere
I Danmark har vi omkring 250 naturvejledere. En stor del af disse interesserer sig for udeskole. Du kan finde samtlige naturvejledere på www.natur-vejleder.dk.
 
Naturvejledere i Skoven i Skolen regi
Skoven i Skolen har et netværk af naturvejledere, der afholder kurser om skov og træ. Naturvejlederne i netværket blev i 2004 enige om, at de gerne fungere som ressourcepersoner i forhold til skoler, der arbejder med udeskole, ved f.eks. at deltage i sparring med lærerne, etablering af skoleskove og give kurser om natur og friluftsliv. Du kan finde naturvejlederne i menuen Kort.
 
Naturnetværk Syddjurs
Naturnetværk Syddjurs et netværk af pædagoger, lærere og friluftsvejledere i Syddjurs Kommune, der skal styrke institutioner og skolers arbejde med natur, friluftsliv og bæredygtig udvikling.
Kontakt: Peter Kjær, Ugelbølle SFO, ugelbølle-sfo@roende.dk
 
Udeskolenetværk i Øresundsregionen
I foråret 2008 er arbejdet med at opbygge et svensk-dansk netværk for udeskole/utomhuspædagogik i Øresundsregionen gået igang. Læs mere.
 

Organisationer o.a. der arbejder med udeskole

Skoven i Skolen
Koordinator Malene Bendix, malene@skoven-i-skolen.dk, www.skoven-i-skolen.dk og www.udeskole.dk.
 
Grønt Flag - Grøn Skole
Koordinator Eigil Larsen, el@friluftsraadet.dk, www.groentflag.dk
 
Friluftsrådet
I Friluftsrådet kan søges støtte til udeskoleprojekter, www.friluftsraadet.dk

 
Kommuner der aktivt støtter udeskole

 • Københavns Kommune
 • Silkeborg Kommune
 • Esbjerg Kommune
 • Lemvig Kommune
 • Syddjurs Kommune
 • Randers Kommune
 • Og flere

Hvem, hvad, hvor

Klasse:Lærere

Kolofon

Forfatter: Malene Bendix.