Udeskole i Danmark - en definition

Udarbejdet og vedtaget af UdeskoleNet i 2008.

UdeskoleNet - ser langt.
Definitionen er udarbejdet og vedtaget på Myrthuegård 1. april 2008 af UdeskoleNet. Den er kort og klar:
 
Udeskole er pædagogiske arbejdsformer, hvor undervisningen regelmæssigt foregår udenfor skolens mure
 
Vejledende underpunkter kan være følgende:
  • Tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger, skabes gennem oplevelser, handlinger, dialog og refleksion
  • Undervisningen kan foregå i skolens nærmiljø, i naturen, i samfundslivet og i kulturelle institutioner.
  • Skolens fag kan aktiveres i en integreret undervisning, hvor undervisningen ude og inde har nær sammenhæng.

Kolofon

Forfatter: UdeskoleNet i Danmark.

UdeskoleNet er et netværk af lærere, pædagoger, naturformidlere, forskere o.a. som interesserer sig professionelt for udeskole. Netværket blev startet i 2006 og holder møde to gange om året. Se næste møde i Kalender.

Udgivet på Udeskole.dk i 2008.

Redaktør og foto: Malene Bendix.