Udeskole i Finland

En oversigt over netværk, dvs. mennesker og organisationer, der arbejder med udeskole i Finland. Oversigten er ikke fuldstændig - og opdateres løbende.

Flag Finland.

Overblik

Der findes ikke et nationalt program for skoler som arbejder med udepædagogik i Finland. Lejrskoler og udflugter er det mest almindelige. De fleste skoler vælger at arbejde med udepædagogik i forbindelse med lejrskoler.
 
Nogle skoler arbejder med udepædagogik i forbindelse med naturskoler. F. eks. har man på Karleby Naturskole (se nedenfor) hvert skoleår 11 såkaldte fadderklasser, som har én skoledag om måneden udendørs (dvs. 9 dage ude om året). Naturskolelederen leder programmet for klassen og læreren. Læreren er aktivt med i programmet - og den sidste dag underviser læreren på egen hånd, uden naturskolens planlægning. Interesserede klasser kan ansøge om efteråret og det er gratis for skolerne at være med - skoleadministrationen betaler. Eftersom der er 11 nye klasser fra byens skoler som arbejder ude én dag om måneden, er der en stor del af byen skoler som kommer i kontakt med udendørspædagogik.
 
Mange naturskoler - men ikke alle - har lignende systemer med fadderklasser, som har flere dage ude i løbet af skoleåret. En del har fire naturskoledage på et år. 
 

Uddannelse

Åbo Akademi, Vasa
Institution for lärorutbilding i Vasa
Irmeli Palmberg docent i miljøfostran, Teresa Turtonen lærer i miljøpædagogik
 
Helsinfors Universitet
Hannele Cantell, Institut for tillemped pædagogik, bl.a. redaktør på håndbog i miljøpædagogik på finsk i 2004.
 
Humak University of Applied Sciences/Tornio campus
Maria Kontinen
lehtori/lecturer
Humanistinen ammattikorkeakoulu/Tornion kampus
Humak University of Applied Sciences/Tornio campus
puh. + 358 20 7621 288
fax  + 358 20 7621 291
e-mail maria.kontinen@humak.edu
 

Netværk

Selskabet for miljøundervisning
Sälskapet för miljöfostran eller Suomen ympäristökasvatuksen seura ry er en interesseorganisation der arbejder for miljøundervisning i Finland ved at organisere seminarer og temadage og udgiver bladet "Ympäristökasvatus" (Miljøundervisning).
 
TAPIO skogsbrukets utvecklingscentral
Gerd Mattsson-Turku, gerd.mattsson-turku@tapio.fi
 
Naturskoler
Der findes 24 natur- eller miljøskoler i Finland. Naturskole er på finsk luontoloulu. Miljøskole er ympäristökoulu. Find kontakter til alle naturskoler på finsk og engelsk på www.luontokoulut.fi.
 
Naturskolen i Karleby
www.villaelba.fi -> naturskolan
 
Borgå naturskola
Pia Lindstrøm, pia.lindstrom@porvoo.fi
 
Sjudeå naturskola
Finlands ældste naturskole - fra 1985.
 
Skärgårdshavets naturskola

Hvem, hvad, hvor

Klasse:Lærere

Kolofon

Forfatter: Malene Bendix.