Udeskole i hele lemvig kommune !

Pressemeddelelse fra Lemvig kommune.


Som den første kommune i Danmark forsøger Lemvig nu at starte udeskole op på alle de kommunale grundskoler i kommunen.
 
Udeskolen gælder for alle 4. klasser, der i et år får mulighed for regelmæssigt at blive undervist uden for klasseværelset. Udeskolen er en videreførelse af gode erfaringer fra en gruppe Lemvig-lærere.
 
”Udeskole taler i særlig grad til de børn, der har brug for at lære med hele kroppen” siger Karen Barfod, lektor på University College VIA. ”Når vi udvider klasseværelset til også at omfatte den verden, der ligger uden for skolens matrikel, sker der noget med undervisningen og med børnene”.
 
Når børnene læser gravsten og regner livsalder ud, antallet af døde børn og slægtsskab, så får lokalhistorien et andet præg samtidig med at regnefærdighederne øves. Når vi brænder træ til kul ved at begrænse ilttilførslen, så er det fysiske love der afprøves, og når finder engelske ord hos købmanden – chips, popcorn, juice, er det både fremmedsprog og sprogudvikling vi ser på. Eventyrgenren bliver mere vedkommende når historien om Hans og Grethe læses op rundt om et flammende bål midt ude i skoven, og Yding Skovhøj bliver perspektiveret, når vi bygger Mount Everest, Mont Blanc og Danmarks højeste punkt i målestoksforhold i sandkassen.
 
Uderummet taler i den grad til børnene, og er vist at give gladere børn, sundere børn og klogere børn. Børnene fortæller mere når de kommer hjem, og de leger mere på tværs. Det har betydning for børnenes trivsel i skolen, at vi tænker hele barnet ind på denne måde. Børnene rører sig mere og får en bedre motorik, samtidig med at de har færre sygedage og mindre stress, målt på stresshormonet Cortisol i spyttet (det gælder faktisk også lærerne) – og så lærer børnene tingene i deres sammenhæng. Arbejdet ude og arbejdet inde med skolens fag kommer til at supplere hinanden, så ude og inde spiller sammen om en mere hel læring.
 
Der er udarbejdet en projektplan, der er godkendt af skoleledere og det politiske udvalg, og der arbejdes nu med at finde finansieringsmuligheder til projektet, der, om alt falder på plads, skal starte til august 2008.
 
Projektet er udarbejdet af Lemvig Kommune sammen med lektor Karen Barfod, University College VIA, og omfatter et partnerskab med Skov-og Naturstyrelsen, Vestjylland. Lemvig Kommune har den pædagogiske forpligtelse for udvikling i folkeskolen, og Skov- og Naturstyrelsen prioriterer børn og udeskole højt som en del af deres hovedopgaver med formidling. De bidrager med sparring, arealer, naturvejledning og praktisk hjælp til de lærere der skal, eller allerede er i gang med udeskole.
 
Ud over lærere og skoleledere har også en lang række virksomheder og institutioner meldt sig som samarbejdspartnere –  Bovbjerg Fyr, Kystcentret osv.
 
Udeskolen er et spændende projekt, der åbner nye muligheder for læring, tværinstitutionelt samarbejde og ”nærmiljøet som klasserum”. Vi glæder os til at møde de mange børn, lærere og pædagoger ude og i gang, og det bliver spændende at høre dem fortælle om deres oplevelser, aktiviteter og hvad de har lært.
 
Yderligere informationer:
Lektor Karen Barfod, University College VIA, ksba@viauc.dk, tlf. 25 52 72 16
Fagchef Gunnar Nordestgaard, Lemvig Kommune, gunnar.nordetsgaard@lemvig.dk, tlf. 96 63 14 50
Skovrider Thomas Borup Svendsen, Skov- og naturstyrelsen Vestjylland, tbs@sns.dk, tlf. 97 81 00 33

Kolofon

Karen Barfod, lektor ved VIA University College, Nr. Nissum Seminarium

Karen Barfod, f. 1965, cand. scient et exam scient, er lektor på lærer-uddannelsen på Nørre Nissum Seminarium ved VIA University College. Karen har i en årrække arbejdet med udeskolefeltet som en del af lærer-uddanelsen og arbejder med at udvikle en praksis i udeskolen, der styrker fagene i folkeskolen. Er forfatter og medforfatter til en lang række artikler om emnet, aktiv debattør og foredragsholder.

 

Fra 2010 koordinator af program for outdoorpædagogik, VIA University College.