Udeskole i Norge

En oversigt over netværk, dvs. mennesker og organisationer, der arbejder med udeskole i Norge. Oversigten er ikke fuldstændig - og opdateres løbende.

Det norske flag.

Overblik

Norge er nok det land, hvor ideen om udeskole er mest udbredt. Man anslår, at der bliver arbejdet med udeskole på omkring 80 procent af de norske skoler, hovedsageligt i indskolingen. Men visse skoler eksperimenterer også med udeskole på de ældre klassetrin. Arbejdet med udeskole bliver gennemført på mange forskellige måder.
 

Skoler der arbejder med udeskole

Lutvann skole i Oslo
 

Uddannelse og forskning

Høgskolen i Hedmark
I efteråret 2007 tilbyder Høgskolen i Hedmark (i Elverum) som den første i Norge en årsenhed i Utepedagogikk, som en del af læreruddannelsen. Årsenheden kan også tages som videreuddannelse af lærere i job.
Se www.hihm.no

Forskningslektor Arne Nikolajsen Jordet Arne.Jordet@hihm.no, har skrevet grundbogen "Nærmiljøet som klasserom - uteskole i teori og praksis" og gennemført "Lutvann-undersøkelsen - en case-studie om uteskolens didaktik", to centrale arbejder indenfor udeskoletænkning. Bogen og rapporterne kan bestilles ved henvendelse til Højskolen i Hedmark www.hihm.no. Arne Jordet har skrevet en del artikler her på sitet.
 
Høgskolen i Telemark
Arbejder bl.a. med friluftsliv som pædagogisk redskab. Læs mere om ude-uddannelser: www.hit.no
  • Dr. Scient Bjørn Tordsson Bjorn.Tordsson@hit.no, har bl.a. skrevet doktorafhandlingen "At svare på naturens åpne tiltale" om friluftsliv som sociokulturelt fænomen. Du kan finde artikler af Bjørn Tordssonher på sitet.
  • Ingunn Fjørdtoft, e-mail, har gennemført undersøgelser af især børnehavebørn i naturen.
  • Anette Bischoff, annette.bischoff@hit.no, arbejder bl.a. med ungdom og friluftsliv
  • Peter Bjerg Jørgensen, e-mail, afleverede i 1999 hovedfagsopgaven "At stikke hovedet ind i naturen - et empirisk studie af udeskole som pædagogisk arbejdsform.
 
Høgskolen i Oslo
Læs mere om ude-uddannelser: http://www.lu.hio.no/FLU/naturfag/utefag/
 
Høgskolen i Bergen
Bergen University College, Faculty of Education, Department of Physical Education
 
Har haft et studietilbud siden 2002, videreutdanning Uteskole 1, 30 studiepoint, for studenter i allmennlæreutdanningen.

Høgskolen i Vestfold
Læs mere om ude-uddannelser beskrivelse i studiekatalog og http://studier.hive.no
 

Netværk og organisationer

Lære med Skogen
Lære med Skogen støtter arbejdet med udeskole i Norge med materialer og kontakter til skovbrug og træindustri. Projektet har også udviklet hjemmesiden www.uteskoleveven.no med udeskoleaktiviteter for børn.
Projektleder, Bjørn-Helge Bjørnstad, bhb@skogkurs.no

Hvem, hvad, hvor

Klasse:Lærere

Kolofon

Forfatter: Malene Bendix.