Udeskole i Sverige

En oversigt over netværk, dvs. mennesker og organisationer, der arbejder med udeskole i Sverige. Oversigten er ikke fuldstændig - og opdateres løbende.

Flag Sverige

Overblik

I Sverige har man gennem mange år arbejdet med udeundervisning - utomhuspædagogik - en pædagogisk tænkning som mange lærere anvender som det passer med curriculum. Formen har ofte været en anden, end udeskolens regelmæssige arbejde i naturen og de nære omgivelser.
 

Skoler der arbejder med udeskole

Lund Kommune
I Lund kommune arbejder næsten alle skoler med udeskole. Find link til mange af skolerne på Lund Naturskoles hjemmeside: http://www.lund.se/naturskolan/


Læreanstalter der arbejder med udeskole

Linköpings Universitet http://www.liu.se/ikk/ncu
Centrum for Miljø- och Utomhuspedagogik (CMU) (Center for Outdoor Environmental Education) ved Linköping Universitet står for national og international uddannelser som omfatter udendørspædagogik i læreruddannelsen, magister- og forskeruddannelser, natur- og kulturvejledning indenfor turistsektoren og EU-finansierede kurser i Outdoor Environmental Education.
 
Centrum for Miljø-og Utomhuspedagogik starter i 2006, i samarbejde med Medicinstudiet på Linköping Universitet, en enestående forskeruddannelse: "Udendørspædagogik og Sundhed" i 2006.
 
CMU ledes af Anders Szczepanski, andsz@esi.liu.se, associeret professor. Tilknyttet er også:
Eva Kätting, evaka@esi.liu.se.
Helén Karlsson, helka@esi.liu.se.
 
Karlstads Universitet
Klas Sandell, docent, kulturgeografi, Klas.sandell@kau.se
 
Luleå tekniska universitet
Institutionen för utbildningsvetenskap
971 87 Luleå
Telefon: 0920 49 10 00, Fax: 0920 49 13 99
Anna.M.Vikstrom@ltu.se
 
Læreanstalt (tjek)
Kristina Öberg, kristina.oberg@lhs.se, biolog, arbejder indenfor undervisningssektor med biologi og udeundervisning.
 

Netværk og organisationer der arbejder med udeskole

Naturskolerne
 
Skogen i Skolan
Skogen i Skolan støtter arbejdet med udeskole i Sverige med materialer, kurser og kontakter til skovbrug og træindustri.
http://skogeniskolan.se/
 
Skogselskapet
Skogsstyrelsen, Informationsenheten, 551 83 Jönköping
Tfn: 036-15 55 91, Fax: 036.19 06 22
 
Förbundet Skog och Ungdom
Box 2032
641 02 Katrineholm
Tel: 0150-503 95, Fax: 0150-535 99
E-post: forbundet@skogochungdom.se
 
Världsnaturfonden WWF
"Naturväktarna"
Ulriksdals Slott
170 81 Solna
08-624 74 00
info@wwf.se
 
Skapande uterum
Arbejder med arkitetur og utomhuspædagogik. Se deres hjemmeside
 
Centrum för stadens uterum
Mødested for praktikere og forskere som arbejder med det offentlige miljø
 
WWF
 
NCFF
Nationalt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom udgav 2. maj 2006 et nyhedsbrev der giver et fint billede af utomhuspædagogik i Sverige.

 

Hvem, hvad, hvor

Klasse:Lærere

Kolofon

Forfatter: Malene Bendix.