Udeskole - mere end en skovtur i skoletiden

Find Peter Bentsens artiklel fra bladet Reflex 2-2008

Foto af Peter Bentsen
Peter Bentsen er i færd med at skrive en ph.d. om udeskole og skolernes brug af grønne områder ved Skov & Landskab, Københavns Universitet. I artiklen "Udeskole - mere end en skovtur i skoletiden" opsummerer han en del af den viden vi har om udeskole i Danmark på en lettilgængelig måde. Artiklen er først magasinet Reflex 2-2008, som udgives af VIA Center for Undervisningsmidler. Du kan finde artiklen som PDF.

Hvem, hvad, hvor

Klasse:Lærere

Kolofon

Forfatter: Peter Bentsen, ph.d., adjunkt ved Københavns Universitet

Peter Bentsen har er Cand.scient i Idræt og psykologi og har skrevet Ph.d. projekt om udeskole i Danmark ved Skov & Landskab, Københavns Universitet. Peter Bentsen er i dag ansat som adjunkt ved Københavns Universitet.
 
Foto og redaktør her: Malene Bendix