Udeskole, mobiltelefoner og drama i hasle bakker

Engagement, oplevelse og læring i naturen


Med de nye udeskole-faciliteter ved Hasle Bakker flyttes biologitimerne om søer, vandløb og biotoper ud i naturen, og opgaverne leveres som en del af en gyserhistorie, der foregår delvist på elevernes mobiltelefoner og delvist i den virkelige verden – naturen som skal undersøges.

undervisning og it

Der er gys på skemaet, når biologiundervisningen lægges ud i naturen i de nye udeskole-faciliteter i Hasle Bakker, og stoffet tilegnes via det mobile audio drama, ”De Udvalgte”, en dramatisk fortælling, som udgør rammen for opgaveløsningen i forbindelse med Biologi, Geografi og Matematik for 7. til 9. klassetrin.
Læringskonceptet ”De Udvalgte” er nemlig en gyserhistorie, som foregår som et mobilt hørespil. Ideen stammer fra Teater Katapult, konceptet og teknologien er udviklet i samarbejde med Alexandra Instituttet og forskere fra Datalogisk Institut, AU. Opgaverne er udviklet i samarbejde med lærere fra de omkringliggende skoler. Historien foregår delvist på elevernes mobiltelefoner og delvist i den virkelige verden – naturen som skal undersøges.

udeskole, mobil og drama

Det nye mobile drama koncept kombinerer erfaringerne fra tidligere pædagogiske mobilprojekter (Iversen 2004, Iversen og Hansen, 2006) samt pædagogiske dramaprojekter, som Drabssag Melved (Larsen, 2004), og det omsætter dem til et lovende udeskole koncept.

læringsoplevelser med udbytte

De foreløbige resultater viser, at konceptet med sin sammenhængende fortælling har et godt potentiale i forhold til at skabe en læringsoplevelse med større udbytte, hvor størsteparten af eleverne holder engagementet og afleverer relevante materialer.
Læs mere om det mobile audiodrama i artikel på EMU.

Kolofon