Udeskole nedbryder faggrænser

Forskningsprojektet "Læringsmiljø - Nærmiljø" viser, at udeundervisning nedbryder skolens faggrænser - og skaber mere fysisk aktivitet.


Undervisning udendørs nedbryder skolens faggrænser og skaber rum for mere fysisk aktivitet, viser forskningsprojektet ”Læringsmiljø Nærmiljø”. Forsker kalder folkeskolens fagopdeling forældet og peger på, at man i højere grad bør blande udeskole og klasserumsundervisning.
 
Udeskole på kirkegården
 
Udeskolepiger på kirkegården
Foto: Skov & Landskab
 
Der er en række gevinster at hente ved at rykke folkeskolens klasseundervisning ud i parken, skoven, på kirkegården eller i skolegården. Det viser forsknings- og skoleudviklingsprojektet ”Læringsmiljø Nærmiljø” der har undersøgt de pædagogiske og didaktiske muligheder ved udeskole. Blandt andet er der gode tværfaglige muligheder, fortæller lektor ved Læreruddannelsen Zahle, Inge Regnarsson, en af parterne i projektet.
 
”I et traditionelt klasserum peger meget på, at både elever og lærere i høj grad er påvirket af klassiske traditioner for måder at bedrive skole og undervisning. Der bliver højere til loftet udenfor – fag og fagfelter kan bringes sammen på nye måder og de kommunikative og sociale aspekter i og omkring undervisningen får bedre kår, til gavn for alle involverede,” siger Inge Regnarsson.

hvad er en fyrmester?

Projektet viser blandt andet, at de tværfaglige muligheder opstår helt naturligt, når eleverne og en lærer bevæger sig rundt i nærmiljøet. Det fortæller en anden part i projektet, Klaus Bruun, lektor ved Læreruddannelsen Zahle. Han peger på en situation, hvor en klasse, som forskerne observerede, havde matematik på en kirkegård.
 
Som udgangspunkt udregnede eleverne alderen på de døde ved at kigge på årstal på gravsten, men så begyndte eleverne at tale om, hvad der ellers stod på gravstenene.
 
”Så blev der snakket om, hvad en fyrmester og andre titler er for noget. Så gled det pludselig over i dansk og historie – og både læreren og eleverne magtede dette skifte,” siger Klaus Bruun.
 
Lektor Inge Regnarsson peger på en række andre sidegevinster ved at bryde de vante rammer.
 
”Det faktum, at man bryder det vanlige mønster og samles i nye, udløser tilsyneladende positive reaktioner hos eleverne og lærerne – og dem i mellem. Eksempelvis er der større elevaktivitet – både fysisk, psykisk og socialt,” siger Inge Regnarsson.

fagopdeling er forældet

Peter Bentsen forsvarede i slutningen af sidste år sin ph.d. ”Udeskole: Outdoor teaching and use of green space in Danish schools” ved Skov & Landskab på Københavns Universitet. Han peger på, at dagens folkeskole af og til virker forældet i sin tilgang til undervisning og læring.
 
”Skolens fagopdeling og fokus på klasseværelset kan i vores vidensamfund af og til virke forældet. Udeskole kan være et vigtigt supplement og give variation til traditionel klasseværelses-undervisning. Jeg tror, at man skal begynde at tænke i, hvor man ellers kan lære. Hvilke fag er der i skoven eller skolegården, kunne læreren tænke” siger Peter Bentsen.
 
Forskeren mener den optimale læring opstår, når man blander udeskole med undervisning indendørs.
 
”En kombination af udeskole og klasserumsundervisning kan øge muligheden for at leve op til de overordnede mål for den danske grundskole – specielt hvad angår sundhed, trivsel og sociale perspektiver.”

læs mere

Læs mere i folderen "Læringsmiljø - Nærmiljø" og i arbejdsrapporten.

Kolofon

Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet