Udeskole på frederiksberg seminarium

50 studerende tog hul på det nye år, med en intensiv temauge om udeskole.


50 studerende tog hul på det nye år, med en intensiv temauge om udeskole
 
Den første uge i det nye år er temauge på Frederiksberg Seminarium - og 50 førsteårsstuderende valgte i år at arbejde med udeskole-temaet. Laura Lundager og Karen Vesterager, som stod for kurset, var godt tilfredse med, at det var et af de første som blev overtegnet. Laura og Karen havde planlagt kurset, så de studerende stiftede bekendtskab med udeskole i både teori og praksis.
 
Udeskole i Frederiksberg Have
 
Studerende diskuterer udepædagogik i Frederiksberg Have.
Foto: Malene Bendix.

indhold

De studerende fik en introduktion til, hvad udeskole er, og hvordan man kan inddrage natur og kultur i skolens nære omgivelser i pædagogisk arbejde. I grupper forberedte de faglige undervisningsforløb, som enten skulle foregå i Frederiksberg Have, i Frederiksberg Centret eller på Solbjerg plads lige midt i byen.
 
Karen Vesterager og studerende
 
Karen Vesterager samler alle før udeundervisning i Frederiksbergcentret.
Foto: Malene Bendix.
 
Ud over læringsarenaen var tre andre benspænd indlagt i oplægget. Enten var elevgruppen en specialklasse, en klasse med overvægt at børn med anden etnisk baggrund eller særligt begavet 9. klasse.
 
Naturmemory om vinteren
 
En af opgaverne i Frederiksberg Have var naturmemory med vintergrene, knopper og visne blade.
Foto: Malene Bendix.
 
Det kom der nogle spændende undervisningsforløb ud af, som de studerende afprøvede på hinanden om fredagen. Særligt i Frederiksberg Centret var der tænkt nye tanker for de ældste klasser. Der blev bl.a. regnet på priser, kalorier og BMI i Føtex - og gennemført målgruppeundersøgelser og konkurrencen "Gæt en butik". 
 
Udeskole i Frederiksbergcentret
 
Studerende undersøger butikkernes udtryk og laver målgruppeanalyser i Frederiksber Centret.
Foto: Malene Bendix.

forløb til skoven i skolen

Den skriftlige aflevering var i form af undervisningsforløb, som kunne lægges på www.skoven-i-skolen.dk. Her vil man kunne finde de bedste forløb under Uglen i Undervisningsforløb i løbet af foråret. De kommer ud med Skoven i Skolens nyhedsbrev
 
Vinterfugletælling i Frederiksberg Have 
 
Tæl frysende svømmefugle i vågen i Frederiksberg Have.
Foto: Malene Bendix.

en tilbagevendende succes

De sidste tre år er der blevet afholdt lignende temauger om udeskole på Frederiksberg Seminarium / Professionshøjskolen Metropol. De to foregående år har de studerende afprøvet deres undervisningsforløb på udeskoler i nærheden. For yderligere information kontakt Laura Lundager luje@phmetropol.dk og Karen Vesterager KAVE@phmetropol.dk.
 
Karen Vesterager og Laura Lundager
 
Karen Vesterager og Laura Lundager stod for temaet om udeskole.
Foto: Malene Bendix.

Kolofon

Malene Bendix