Udeskole på Island

En oversigt over netværk, dvs. mennesker og organisationer, der arbejder med udeskole i Island. Oversigten er ikke fuldstændig - og opdateres løbende.

Flag Island

Oversigt

På Island har man erfaring med udendørs undervisning og udeskole. Mange skoler arbejder mere eller mindre ude - og etablerer små skoleskove, hvor det kan lade sig gøre.
 

Skoler som arbejder med udeskole

Artunsskoli i Reykjavik
Fra skoleåret 2009/10 påbegyndes udeskole med faste timer ude i alle klasser. Elever er 6 - 12 år. Udendørs bruges et dejligt område omkring skolen.
Hjemmeside: www.artunsskoli.is
Kontaktlærere Elisabet Hjaltested elisabethj@artunsskoli.is og Anna S.Skúladóttir anna1@artunsskoli.is.
 
Nordlingaskoli i Reykjavik
På Nordlingaskoli arbejder man meget med udeskole
 
Granda Skoli
3 lærere med interesse for udeskole: Asa, asmatt@grandaskoli.is, Svana, svana@grandaskoli.is,  Ingibjorg, ia@grandaskoli.is
 
Karsnesskoti
Lærer: Gunnhildur Gretarsdottir, gunnh@kask.kopavogur.is  
 

Naturskoler som støtter udeskole

www.natturuskoli.is underviser lærere i udeskole.
 

Netværk

Lesid i skoginn (Lære med Skoven)
På Island har man siden 2003 været i færd med at udvikle skole-skovprojektet Lesid i skoginn, der tager udgangspunkt i de træer der er på Island. Lesid i skoginn inddrager udeundervisning især med udgangspunkt i snitteaktiviteter.
Leder Olafur Oddsson, oli@skogur.is
 
Lærerhøjskole (Tjek)
Brynjar Olafsson, brynjar@khi.is
 
Reykjaviks Skovselskab
Projektleder for Islands første naturskkole, Herdis Fridriksdottir, herdis@skograekt.is

 

Hvem, hvad, hvor

Klasse:Lærere

Kolofon

Forfatter: Malene Bendix.