Udeskole - sundere børn, klogere børn, gladere børn

Artikel fra de Nissumske årbøger, 2005.

Vorterod.

Anmeldelse

Artiklen rummer en kort indføring i udeskolens status i Danmark i dag, og ridser udviklingsmulighederne indenfor uddannelse og efteruddannelse af folkeskolelærere op.
 

Fakta om artiklen

Karen Barfod
Udeskole - sundere børn, klogere børn, gladere børn.
Nissumske årbøger, 2005

Hvem, hvad, hvor

Klasse:Lærere

Kolofon

Forfatter: Karen Barfod, lektor ved VIA University College, Nr. Nissum Seminarium

Karen Barfod, f. 1965, cand. scient et exam scient, er lektor på lærer-uddannelsen på Nørre Nissum Seminarium ved VIA University College. Karen har i en årrække arbejdet med udeskolefeltet som en del af lærer-uddanelsen og arbejder med at udvikle en praksis i udeskolen, der styrker fagene i folkeskolen. Er forfatter og medforfatter til en lang række artikler om emnet, aktiv debattør og foredragsholder.
 
Fra 2010 koordinator af program for outdoorpædagogik, VIA University College.
 
Redaktør: Malene Bendix