Udeskoledage på skårup skole

Baggrund og råskitse for arbejdet med udeskole på Skårup Skole.


En elev i anden klasse står og klør sig håret, mens han kigger ud over Svendborgssund. Genskinnet fra vandet er så massivt at han misser med øjnene. Da han har stået sådan en tid, vender han sig om og udbryder: ”Hvor fanden kommer alt det vand fra? – Er det bare regnet ned eller hvad?”
 
Efter at have undervist i Natur og Teknik i indskolingen i fire år, har jeg oplevet en undren over verden hos eleverne, det ikke rigtig har været muligt at imødekomme eller tilfredsstille inden for de givne rammer (matematik, N/T).
 
Eleverne stiller så mange gode spørgsmål, at man ikke kan nå at arbejde med dem alle. Desværre medvirker det til at eleverne langsomt holder op med at stille spørgsmålene. – De bliver mindre nysgerrige på verden, og det ligger ikke i tråd med folkeskoleloven.

folkeskolelov

Idealerne for den gode undervisning er formuleret i Folkeskolelovens formålsparagraf, hvor der står, at man i undervisningen skal bestræbe sig på at ”udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.” Der står også, at ”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.”

udeårgang på skårup skole

For bedre at kunne skabe de rammer folkeskoleloven omtaler og samtidig imødekomme elevernes store interesse for hvordan verden hænger sammen, har vi valgt at lave en ”ude-årgang” på Skårup Skole.
De to 3. klasser skiftes til at have udedag en gang om ugen, således at hver enkelt klasse er ude hver anden tirsdag hele året. Vi er det samme sted hver gang for meget bevidst at kunne følge årets rytme. Foruden de faste rutiner (så som temperaturmåling, bål, billeder af samme træ osv.), er der hver gang gruppearbejde med skiftende opgaver inden for alle fag. Gruppearbejdet på udedagen bliver forberedt inden, og bearbejdet i dagene efter.  Som dokumentation skriver eleverne logbog efter hver gang, og vi tager billeder i løbet af hver udedag.

dagsrytme for udedagene

 
1. Mødes i klassen. Dagens opgaver bliver gennemgået. Grupperne pakker redskaber til brug på turen.
2. Afgang til Ådalen.
3. Samling omkring bålstedet. Dagens opgaver bliver gennemgået igen. Grupperne går i gang med arbejdet.
4. Mad og frikvarter.
5. Grupperne forsætter arbejdet.
6. Madpakker omkring bålet. Opsamling/fremlæggelse af dagens arbejde. Leg
7. Hjemtur og udpakning

husk

Vores erfaring er, at for at udedagene skal blive til succeser, skal de altid indeholde:
 
1. Noget til maven. (Suppe, snobrød, pandekager, varm kakao, grillede bananer…)
2. Noget til det sociale. (Fællesleg,, historie omkring bålet, samlet tur i skoven…)
3. Noget til sig selv. (Eleverne skal have tid til at bruge og udforske området selvstændigt. Det er ofte i den forbindelse de ”skæve ”spørgsmål og undren opstår. Det tager tid at undre sig.)

David Teglbjærg, Skårup skole, forår 2008

 

 

 

Kolofon

David Teglbjærg, Skårup skole

Se beskrivelse af udeskole på Skårup Skole på Skoven i Skolens hjemmeside.