Udeskoledidaktik

Nyhedsbrev fra den 6. november 2007


Kære Læser
 
**UDESKOLE-DIDAKTIK FRA NORGE**
Nu kan du finde norsk udeskole-didaktik på www.udeskole.dk 
i Teori > Didaktik. Vi har fået lov at oversætte dele af Arne
Nikolajsen Jordets "Lutvann-undersøkelse - en case-studie 
om uteskolens didaktikk". Her samler A.N. Jordet Lutvann-
lærernes didaktiske erfaringer i forskellige fag. Det er en
guldgrube af helt konkrete ideer til faglig og tværfaglig
undervisning ude. Indtil videre kan du finde to artikler:
 
Didaktik - Dansk
 
Didantik - Naturfag
 
I løbet af de næste måneder lægger vi didaktiske
artikler for de fleste af skolens fag ud. Vi håber de
bliver til gavn og glæde.
 
**REFERAT FRA EFTERÅRETS MØDE I UDESKOLENET**
Den 4. oktober blev der holdt et meget spændende møde i
UdeskoleNet på Kalvebod Naturskole. Du kan finde referatet
i Nyheder:
 
**NÆSTE MØDE I UDESKOLENET**
UdeskoleNet er jo et åbent forum for alle, der interesserer
sig for og arbejder med udeskole. Netværket
giver mulighed for at skabe kontakter og samarbejder på
tværs af instutioner, samt for at få et overblik over, hvad
der foregår på området i Danmark. Netværket afholder møde
to gange om året.
 
Næste møde er 1. april i Esbjerg. Se mere her:
 
**LAV EN URO**
Propeller af ahorn og løn snurrer i luften, når efterårsvinden
suser. De er fine at lave uroer af.
 
Med venlig hilsen
UDESKOLE.DK
 
Malene Bendix (koordinator, redaktør og skribent)
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C
Tlf.: 3324 4266
E-mail: info@udeskole.dk
 
Formålet med nyhedsbrevet er at holde læseren
orienteret om udeskoleaktiviteter rundt om i landet.
Vi modtager med kyshånd indlæg til nyhedsbrevet.
 
Nyhedsbrevet udkommer når der er nyheder.
 
Ønsker du at opfordre andre til at at modtage nyhedsbrevet,
kan du henvise til adressen:
http://www.udeskole.dk/site/nyhedsbrev/
 
Her kan du også afmelde nyhedsbrevet, hvis du ikke
ønsker at modtage det længere.

Kolofon

Malene Bendix