Udeskolenet bliver til en forening

Vellykket stiftende generalforsamling for Foreningen UdeskoleNet den 6. oktober 2011.foreningen udeskolenet stiftet

På det 11. møde i UdeskoleNet besluttede en enig stiftende generalforsamling af stifte foreningen UdeskoleNet. 50 mennesker var mødt op på Gl. Rye Skole i Midtjylland for at stifte forening - og deltage i netværksmødet med temaet "Udeskole og sprog. 
 
Foreningen skal fremme og udvikle udeskole i Danmark - og har tre hovedopgaver:
  • At afholde to netværksskabende møder om året - som vi plejer i UdeskoleNet
  • At arbejde politisk for udeskole i Danmark
  • At uddele Udeskoleprisen hvert forår - og et æbletræ

bestyrelse

Foreningens nye bestyrelse konstituerede sig selv og består af:
Suppleanter er:
Revisorer er:

Kolofon

Malene Bendix