Udeskolenet dk - et nyt udeskolenetværk i danmark

23. november 2006 afholdes det stiftende møde i UdeskoleNet DK. Alle der har professionel interesse for og erfaring med udeskole i Danmark er velkomne.


Interessen for udeskole breder sig og erfaringer bliver samlet op over hele landet. Studiegruppen for udeskole ønsker derfor at samle alle der arbejder professionelt med udeskole i et netværk, hvor ideer, erfaringer kan udveksles og nye samarbejdspartnere findes. Dette er derfor en invitation til et stiftende møde for et selvbærende udeskolenetværk i Danmark, der kunne hedde UdeskoleNet DK.

 

tid og sted

 
Mødet afholdes den 23. november 2006 på:
 
Udviklings- og Forskningsafdelingen, CVU Midt-Vest
Skive Seminarium
Lokale 106. Se infoskærme ved indgangen.
Dalgas Alle 20
7800 Skive
 
Alle interesserede er velkomne til at melde sig til (se nedenfor).
 

foreløbigt program

 
9.00 - 9.30: Velkomst og kaffe.
Hvad er tankerne bag UdeskoleNet v. studiegruppen om Udeskole.
 
09.30 - 11.00: Arne N. Jordet fra Høgskolen i Hedmark holder oplæg og svarer på  spørgsmål

11.00 - 12.00: Deltagerne præsenterer sig og deres interesse for udeskole og ønsker til netværket kort.

12.00 - 13.00: Frokost
 
13.00 - 13.30: Organisering af eftermiddagens workshops i temaer
 
13.30 - 15.00: Workshops + kaffe
 
Tema 1: Udeskole _ og ….. ved Karen Barfod
Tema 2: Udeskole – og…… ved Malene Bendix
Tema 3: Udeskole – og … ved Poul Hjulmann
Tema 4: Udeskole – og …. ved Eva Skytte
Tema 5:Udeskole – og …  og Henrik Gretoft
 
15.00 - 16.00: Opsamlig på gruppernes arbejde
 
16.00: Tak for i dag.


Med venlig hilsen

Studiegruppen for Udeskole i Danmark, ved

Karen Barfod (CVU MidtVest og Center for Anvendt NaturfagsDidaktik)
Henrik Gretoft (Københavns Kommunes Udviklings- og Ungdomsafdeling)
Poul Hjulmann (Friluftsrådet)
Eva Skytte (Dansk Skovforening)
 
Peer S. Daugbjerg – pd@cvumidtvest.dk
Udviklings- og Forskningsafdelingen, CVU Midt-Vest
http://www.cvumidtvest.dk/ufa/index.html
Center for Anvendt NaturfagsDidaktik – www.cand.nu

tilmelding og pris

Tilmelding via e-mail til Peer S. Daugbjerg senest d.1. november.

Deltagelse i dagen koster 150,- kr – opkræves på dagen.

Kolofon

Studiegruppen for Udeskole

Studiegruppen for Udeskole består af:

 

Karen Barfod, lektor ved CVU MidtVest, projektleder ved Center for Anvendt Naturfagsdidaktik (CAND)

Henrik Gretoft, souschef ved Udviklings- og Ungdomsafdelingen, Københavns Kmmune

Poul Hjulmann, naturvejleder og sagsbehandler ved Friluftsrådet

Eva Skytte, naturvejleder ved Dansk Skovforening

Malene Bendix, koordinator for www.skoven-i-skolen.dk og www.udeskole.dk