Udeskolenetværk i Øresundsregionen

Svensk-dansk netværk på tværs af Øresund.

Udeskole på Odarslöv skola i Sverige.

Nyt netværk

I foråret 2008 er arbejdet med at opbygge et svensk-dansk netværk for udeskole/utomhuspædagogik i Øresundsregionen gået i gang. Her er et referat fra det første møde i foråret 2008 - fra Nyheder på Udeskole.dk:
 

Svensk-dansk samarbejde

Så tæt og dog så langt fra hinanden. Så ens og dog så forskellige. I Sverige har man arbejdet med utomhuspædagogik i mange år og i Danmark er vi i fuld gang med at gøre erfaringer med udeskole og udeundervisning. Kunne vi få glæde af at udveksle erfaringer - og måske udvikle forskellige samarbejder i Øresundsregionen? Og hvad kan vi gøre for at fremme udvikling af udeskole og utomhuspædagogik i Øresundsregionen?
 
Møde
Fredag den 28. marts 2008 mødtes 20 svenske og danske udeskole-enthusiaster i tre timer for at diskutere et evt. samarbejde omkring  udeskole og utomhuspædagogik. Mødet var arrangeret af Københavns Kommunes afdeling for Bæredygtig Udvikling og blev afholdt på Islands Brygge, med udsigt til trækkende traner.
 
Præsentation
På mødet præsenterede deltagerne deres arbejde med udeskole og utomhuspædagogik og så diskuterede vi mange forskellige samarbejdsmuligheder, som vil fremgå af referatet fra mødet.
 
Enighed
Overordnet var alle enige om at der var basis for et samarbejde - og gruppen vil mødes igen i Malmö før sommerferien for at diskutere en fælles vision for et sådant. Er man interesseret i at deltage i arbejdet, er man velkommen til at henvende sig til Henrik Gretoft, Københavns Kommune afdeling for Bæredygtig udvikling, hg@buf.kk.dk.
 
Deltagere
På mødet deltog repræsentanter fra:
 • Naturskolan i Lund
 • Fredriksdal museer og trädgårdar
 • Malmø Naturskola
 • Uteförskolan Stock og sten
 • Miljöverkstaden, Helsinborg
 • Movium, SLU
 • Hörjelgården
 • Afdeling for Bæredygtig Udvikling, Københavns Kommune
 • Institut for Idræt, Københavns Universitet
 • Friluftsrådet
 • Skoven i Skolen og Dansk Skovforening

Hvem, hvad, hvor

Klasse:Lærere

Kolofon

Tekst og foto: Malene Bendix.