Umuligt kvadrat

Byg et kvadrat af mennesker.

Efterår.

Lidt om aktiviteten

En gruppe skal forsøge at stille sig i et kvadrat, som er mindre end at hele gruppen kan stå der i et niveau. Legen stiller krav til kommunikation og samarbejde.

Sådan gør du

Tegn et kvadrat som er for lille til at hele gruppen kan stå i den.

Gruppen skal stå et stykke fra kvadratet, så deltagerne ikke kan se den. En af deltagerne fra gruppen må gå hen og undersøge kvadratets størrelse, for derpå at vende tilbage til gruppen med sin viden om kvadratet. Nu har gruppen 5 min. til at øve sig i, hvordan de kan være i kvadratet. De skal øve sig på et sted som er væk fra selve kvadratet. Derefter får de ét forsøg til at gennemføre opgaven med at stable sig ovenpå hinanden i rette vinkler.

Hvem, hvad, hvor

Fag:Idræt
Sted:By og kultur
Årstid:Forår, Sommer, Efterår, Vinter

Grej

Kridt, hvis I leger legen i skolegården. Reb eller snor, hvis I leger legen i skoven

Tid

ca. 10 min.

Undervisningsmål

Alle kan bruge ideen her - børn, unge, voksne og gamle. Hvis du er lærer, kan ...

Alle kan bruge ideen her - børn, unge, voksne og gamle. Hvis du er lærer, kan du bruge ideen i skolen, men du må selv tænke den ind i dit fag.

Kolofon

Forfatter: Majbrit Keinicke, lærer ved Katrinedal skole og tilknyttet økobasen Rillestenen.
Redaktør og foto: Malene Bendix.