Undervisning i det fri

Læs artikel om udeskole på Røsnæs Skole


Eleverne i de yngste klasser på Røsnæs Skole ved Kalundborg bliver undervist i det fri en dag om ugen. Læs en artikel om udeskole på Røsnæs fra Folkebladet i Kalundborg. Her er interviews med lærere, elever, hjerneforsker Kjeld Fredens og ph.d. studerende Peter Bentsen - og flere dejlige fotos af børn i udeskole.
 
Find Del 1 som PDF (1,17 MB).
Find Del 2 som PDF (1,62 MB).
 

Kolofon

Malene Bendix