Velkommen !

Så er vi i luften


Endelig kan vi med stor glæde præsentere vores nye hjemmeside udeskole.dk, der åbner med et basismateriale om udeskolens teori og praksis for lærere, lærerstuderende, seminarielærere, naturvejledere - og alle andre med interesse for udeskole. 
 
Vi håber at udeskole.dk kan være med til at samle og formidle det arbejde der gøres omkring udeskole og udeundervisning overalt i Danmark.

udeskole i teori og praksis

En række forskere og praktikere har leveret artikler om udeskolens hvorfor og hvordan. Hjerneforsker Kjeld Fredens, forskningslektor Erik Mygind, læge Bente Klarlund Petersen, cand. pæd. Lene Herholt, lektor Karen Barfod, seniorrådgiver Karsten B. Hansen, lektor Trine Hyllested, lærer Simon Høegsmark og mange andre kommer med deres bud på, hvorfor børn skal undervises i naturen og de nære omgivelser - og hvordan sådan en undervisning kan foregå? Gå på opdagelse i Teori og Praksis

vokseværk

Materialet på udeskole.dk er ikke færdigt. Det vil blive udvidet løbende - og vi tager med glæde imod artikler, link, viden og input af alle slags og formidler det videre, f.eks.:
  • Dagbogsblade til Praksisdelen "Fra en naturlærers dagbog".
  • Beskrivelse af naturklasser til Skoven i Skolens "Naturklassekort".
  • Referencer til forskning i udeskole, som vi ikke har med i "Forskning".
  • Rapporter, artikler og specialer om udeskole, som vi meget gerne omtaler og linker til i "Forskning". Vi vil også gerne hjælpe med at gøre opmærksom på nye arbejder, ved at lægge en nyhedsartikel i "Nyheder" og sende et nyhedsbrev ud om den.
  • Nye link om udeskole.
  • Nyheder om udeskole og naturklasser i Danmark, Norden og Baltikum.
  • Arrangementer, kurser, seminarer o.l. der handler om udeskole og udeundervisning til "Kalender".
  • Navne, web- og e-mailadresser på mennesker der arbejder med udeskole til "Internationalt".
  • Udeundervisningsforløb og ideer til aktiviteter til Skoven i Skolens idesamling på www.skoven-i-skolen.dk.
Send til info@udeskole.dk eller adressen øverst på siden.

udeskole.dk og skoven i skolen

Skoven i Skolen står bag både udeskole.dk og www.skoven-i-skolen.dk - og vi forsøger at tænke de to netsteder sammen til et hele. Hvor udeskole.dk er en teoretisk overbygning, der reflekterer over teori og praksis i udeskole og udeundervisning, så er www.skoven-i-skolen.dk en praktisk ide- og vidensbank med konkrete ideer til udeundervisning og med viden om skov, træ og natur. Vi håber at Skoven i Skolens basismaterialer om skov og træ med tiden kan udvides med materiale og forløb i andre natur- og kulturtyper.  

nyhedsbrev

Udeskole.dk udsender et nyhedsbrev, når der er noget nyt at skrive om. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet øverst på siden.

Kolofon

Malene Bendix