Vellykket nordisk-baltisk konference om udeskole

To gode dage i Brandbjerghurra

Over al forventning! Sådan forløb den nordisk-baltiske konference om udeskole, der blev afholdt på Brandbjerg Højskole den 24. og 25. januar 2008, hvor 185 deltagere delte deres interesse for og viden om udeskole på tværs af fagskel og landegrænser.
 
Fotograf: Naturklasselærer Frank Juel, Hammerum Skole
 

et lærende møde

Ideen var, at gøre konferencen til et lærende møde, hvor de dygtigste nordisk-baltiske forskere formidlede den nyeste viden - og hvor deltagernes egen viden og erfaringer samtidig blev anskuet som en ressource, der også skulle i spil. Derfor bestod konferencen af en blanding af oplæg, workshops ude og inde og forskellige gruppearbejder, som satte udveksling af viden og nye tanker igang for deltagerne. Det virkede! Og det var utroligt spændende at være en del af.

fokus på udeskole

Pressearbejde VIA University College og Skoven i Skolen fik samtidig sat fokus på udeskole i dagene omkring konferencen - og både DR, TV2, Rizau og et hav af aviser nævnte udeskole.

resolution

Deltagerne på konferencen vedtog en resolution, som vi lægger her på udeskole.dk, når den er renskrevet.

konferencerapport

Vi samler nu papers, powerpoints, resolution o.a. fra konferencen i en konferencerapport, som sendes til alle deltagerne - og som også vil kunne købes hos Udeskole.dk og VIA, når den er klar.

konferenceprogram

Programmet er nu pillet af kalenderen - men vi lægger alle informationer om konferencen herunder, så man stadig kan finde dem:
 
 

sundere, klogere, gladere børn

udeskole - læring med hjerne, hjerte og krop

 
Nordisk-baltisk konference om udeskole
Brandbjerg Højskole * Brandbjerg * 24. og 25. januar 2008.
 
Fotograf: Naturklasselærer Frank Juel, Hammerum Skole
 

Find konferenceprogram som PDF-fil på dansk eller på engelsk - og nedenfor. Trykte programmer kan bestilles på e-post: info@skoven-i-skolen.dk eller ksa@cvumidtvest.dk.

indhold

Et pædagogisk og didaktisk mødested for alle der arbejder professionelt med udeskole, læring og sundhed.
 
Konferencen sætter gennem oplæg og aktiviteter fokus på udeskoles indflydelse på børns helbred, læringspotentialer og livsværdier. Konferencen skal give deltagerne:
 • Indblik i nyeste nordisk-baltiske forskning om udeskole.
 • Indblik i koblingen mellem hjerne og krop i læringssammenhæng (pædagogisk neurovidenskab).
 • Overblik over udeskole i Norden og Baltikum.
 • Viden om og ideer til det praktiske arbejde med udeskole.
 • Netværk til forskere, lærere og seminariefolk, der arbejder med udeskole i Norden og Baltikum.

mød blandt andre

 • Professor Anders Szczepanski, Linköping Universitet, Sverige
 • Forskningslektor Arne Nikolajsen Jordet, Høgskolen i Hedmark, Norge
 • Forskningslektor Erik Mygind, Institut for Idræt, Københavns Universitet, Danmark
 • Biolog og musiker Mikk Sarv, Peoples movement of rural communities, Estland
 • Læge og lærer Britt Louise Theglander, Stockholm, Sverige
 • Professor Thomas Moser, Vestfold University College, Faculty of Education, Norge
 • Forskningslektor Theresa S. S. Schillab, Forskningsenheden Neurovidenskab, kropslighed og læring, Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitet, Danmark
 • Dr. Dusan Bartunek, Charles University, Prag, Tjekkiet
 • Ph.d. stud. Peter Bentsen, Skov & Landskab, Københavns Universitet, Danmark.

program

torsdag den 24. januar 2008

DAGENS TEMA: UDESKOLE UDBREDELSE OG FORSKNING I NORDEN OG BALTIKUM
 
9.00: Velkomst
 
9.30: Udeskole i Estland
Forelæsning ved biolog og musiker Mikk Sarv, Peoples movement of rural communities
I Estland har man en lang tradition for undervisning i uderummet. Siden 2003 har ideen om outdoor education bredt sig, bl.a. markedsført via en række TV udsendelser, til skoler over hele landet og til læreruddannelsen på Tallinn Universitet.
 
10.30: Debatborde
Deltagere diskuterer forelæsning i lyset af eget virke på et afslappet engelsk, med mulighed for at alle kan deltage.
 
11.00: Udendørspædagogik - for sundhed, udvikling og læring
Forelæsning ved gæsteprofessor Anders Szczepanski, Center for Outdoor Environmental Education, Linköping Universitet, Sverige.
 • Egen forskning: Utomhuspædagogikkens egenart og muligheder fra et lærerperspektiv + stressforskning.
 • Utomhuspædagogik som en vej, et sted, en proces og et objekt for læring - historisk blik på rødder og perspektiver.
 • Utomhuspædagogik i Sverige i dag og i fremtiden.
12.00: Frokost
Deltagere indtager frokost ved temaborde.
 
13.00: Udeskole i Norge – Forskning og erfaring
Forelæsning ved forskningslektor Arne Nikolajsen Jordet, Høgskolen i Hedmark, Norge
 • Udbredelse af udeskole i Norge
 • Resultater af egen forskning (Lutvannundersøgelsen)
 • Hvilke krav må man stille til udeskolen, hvis den skal blive en central og anerkendt undervisningsform i skolen?
14.00: Så er det ud!
Udeskoleaktiviteter v. udeskolelærere og naturvejledere.
 
Skriv ønsket workshop på tilmeldingsskemaet:
A: Tag med en klasse i udeskole
B: Udeskole modersmål
C: Udeskole ved bækken
D: Udeskole i skoven
E: Udeskole og matematik
F: Udeskole i det historiske landskab
G: Udeskole og science
H: Udeskole og kunst og håndværk
 I: Udeskole og religion
J: Udeskole, krop, leg og bevægelse
K: Udeskole og specialundervisning
 
15.30: Udeskole, Rødkildeprojektet og anden forskning i Danmark
Forelæsning ved forskningslektor Erik Mygind, Institut for Idræt, Københavns Universitet, Danmark
 • Status for udeskole i Danmark
 • Resultater af egen forskning (Rødkildeprojektet)
 • Fremtidig forskning i Danmark?
16.30: Udstillinger og workshops
 
Workshops:
 • Dr. Dusan Bartunec: Holistic approach as a way of leading the outdoor education programs
 • Phd. Stud. Peter Bentsen: Igangværende ph.d. studie af udeskole i Danmark
 • Biolog og musiker Mikk Sarv: Outdoor education in Estonian television
 • Udfærdigelse af udkast til resolution for konferencen
 • OBS! Det er muligt at melde flere workshops til konferencen. Se tilmeldingsskema.
Udstillinger:
 • Udeskoler og naturklasser udstiller
 • Præsentation af udeskole i nordiske og baltiske lande
 • Naturvejledere
 • Skoven i Skolen
 • Seminarier
 • Forlag
 • Det er muligt at melde flere udstillinger til konferencen. Se tilmeldingsskema på www.konferencer.net.
18.00: Fri
og omklædning
 
19.00: Middag
 
20.30: Speed dating
og kaffe
 
21.15: Folkedans
...med danse fra deltagerlande
 
22: Bar

 

fredag den 25. januar 2008

DAGENS TEMA: HJERNE OG LÆRING I UDESKOLEN
 
7.00 – 9.00: Morgenmad
 
9.00: Spejlneuroner og udeskole
Forelæsning ved forskningslektor Theresa S. S. Schillab, Forskningsenheden Neurovidenskab, kropslighed og læring, Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitet, Danmark.
 • Forholdet mellem implicit (tavs) læring og eksplicit (sproglig) læring.
 • Spejlneuroner.
9.45: Pause
 
10.00: Kropsforankret læring i udeskolen
Forelæsning ved professor Thomas Moser, Vestfold University College, Faculty of Education, Norge.
 • Uderummets kvaliteter for det kropslige barn: Handlings-, erfarings- og læringsmuligheder i en børnehave- eller skolekontekst.
 • Et teoretisk perspektiv på uderummet som pædagogisk tekst og læremiddel – samt en problematisering af en ren instrumentaliseringstænkning.
 • Kroppens formidlende rolle mellem sanselige og perseptuelle processer (oplevelser) i uderummet og læringsprocesser.
10.45: Kaffe og frugt
 
11.15: Utomhuspædagogikkens enestående paradoks – aktivitet for kroppen og fred for sjælen
Forelæsning ved Britt Louise Theglander, svensk hjerneforsker, læge og lærer.
 • Man lærer ikke noget siddende – fysisk aktivitet fremmer indlæring gennem positive effekter på motorik, kropsforståelse og koncentration.
 • Voksenverdens hurtige livsstil præger børn og unges tilværelse – og pædagogisk arbejde må give mulighed for mental hvile og refleksion.
12.00: Paneldiskussion, debat og uddybning
ved de tre hjerneforskere Britt-Louise Theglander, Therese S. S. Schillab og Thomas Moser
 
12.30: Vedtagelse af resolution
+ Afslutning på konferencen
 
13.00: Frokost
og afrejse


 

praktiske oplysninger

konferencen henvender sig til

Nordiske og baltiske lærere, pædagoger, skoleledere, seminarielærere, forskere, politikere, beslutningstagere, naturvejledere, alternative læringsmiljøer og alle andre med interesse for udeskole. Konferencen vil foregå på engelsk/nordisk og simultantolkes til engelsk.

tid

Torsdag den 24. og fredag den 25. januar 2008

sted

Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling, Tlf. 7587 1500, e-post: bh@brandbjerg.dk

pris

Deltagelse i konference + forplejning men uden overnatning*: 3100 dk kr. inkl moms
Deltagelse i konference + forplejning + overnatning på dobbeltværelse m. bad: 3600 dk kr. inkl moms
Deltagelse i konference + forplejning + overnatning på enkeltværelse m. bad: 3800 dk kr. inkl moms
 
* Hvis du selv medbringer underlag og sengetøj får du mulighed for at overnatte i et af højskolens klasseværelser.
 
Prisen er inkl. moms. Den inkluderer forplejning og konferencemateriale. Bekræftelse sendes efter modtagelse af tilmelding.

tilmelding

Tilmeld dig direkte på www.konferencer.net. Skrol ned i rækken af konferencer og find den nordisk-baltiske konference. Vælg hvilken gruppe du vil følges med til udedelen.
 
NB. Tilmelding er bindende.

yderligere oplysninger

Konferencesekretær: Karen Skovbakke Andersen, ksa@cvumidtvest.dk
Konferenceleder: Elsa Munch Carlsen emc@cvumidtvest.dk
Fagligt ansvarlige: Karen Barfod, kb@cvumidtvest.dk eller Malene Bendix, malene@skoven-i-skolen.dk.
 
CVU Midt-Vest og Skoven i Skolen tager forbehold for eventuelle programændringer.

konferencen er arrangeret af:

CVU Midt-Vest, www.cvumidtvest.dk og Skoven i Skolen, www.skoven-i-skolen.dk og www.udeskole.dk.

konferencen er støttet økonomisk af:

Nordisk Ministerråd, CVU MidtVest og Skoven i Skolen.
 
 

sundere, klogere og gladere børn…

hvad er udeskole

Udeskole er regelmæssig undervisning i naturen og skolens nære omgivelser. I udeskolen kobles undervisning ude og inde til en hel læring, der bygger på oplevelser, handling og forståelse. Alle fag kan inddrages – enten enkeltvis eller i tværfaglige forløb.

hvorfor udeskole nu

Udeskole viser nye veje til sundhed, læring, kreativitet og livskvalitet for børn i skolen. Tiden er moden – og vores børn har brug for både nye og gamle kvalifikationer og værdier, for at kunne folde sig ud som hele mennesker i en tid med fedme, forbrug, digitalliv, stress osv. – og for at kunne navigere og handle i en fremtid fuld af udfordringer. Udeskole kan være en del af løsningen på dette.

program som pdf

Hvis du vil have programmet udskrevet i en flot version, kan du finde det her som PDF fil på dansk og på engelsk. Du kan også bestille trykte programmer hos info@skoven-i-skolen.dk eller ksa@cvumidtvest.dk.
 
Du er velkommen til at sende programmet videre til alle der kunne være interesserede.

Kolofon

Malene Bendix