Den Kristne Friskole Holstebro

90 børn fra Den Kristne Friskole Holstebro planter træer for et bedre klima med Genplant Planeten 2016.

Hvor planter skolen?
På skolens egen jord

Hvornår planter skolen?
7. november 2016
8. november 2016
9. november 2016

Hvor mange træer planter skolen?
200 træer

Hvor mange klasser planter?
4

Hvor mange børn planter?
90

Hvad sker der?
Inden vi planter snakker vi vigtigheden af, at vi genplanter kloden. Vi får besøg af en skovfoged der kan fortælle om skoven.

Skole

Den Kristne Friskole Holstebro
Valdermar Poulsens Vej 16
7500 holstebro
97410510
kontor@denkristnefriskole.dk

Kontaktperson

Anne-Mette Svarre Byrialsen
20478893
anne-mette.soegaard@skolekom.dk