D.I.I. Nordlys

80 børn fra D.I.I. Nordlys planter træer for et bedre klima med Genplant Planeten 2016.

Hvor planter skolen?
På skolens egen jord

Hvornår planter skolen?
9. november 2016

Hvor mange træer planter skolen?
10 træer

Hvor mange klasser planter?
1

Hvor mange børn planter?
80

Hvad sker der?
Vi er en integreret Inst som efter ombygning, hvor mange af vore træer blev fældet, trænger vi til nye klatremuligheder, steder at gemme os, finde skygge og opleve årstidernes skiften. Vi taler meget om, hvordan vi passer på vores jord, hvorfor det er vigtigt at passe på vore træer og planter. Institutionen har til huse i et område, hvor der også er socialt boligbyggeri. Derfor er det institutionens opgave at formidle gode naturoplevelser og viden om naturen til mange af vore børn.

Skole

D.I.I. Nordlys
Grydhøjvej16A
8220 Århus N
29612034
nordlyspersonale@gmail.com

Kontaktperson

Marie Vestergaard eller Bettina Madsen
29612034
nordlyspersonale@gmail.com