Naturvejledning, Udeskole og Skolereform 2014

Resolution fra konferencen ”Naturvejledning, Udeskole og Skolereform 2014”

Udeskolepiger fra Syvstjerneskolen bygger en bro.
Den 17. januar 2014 mødtes 330 lærere, naturvejledere, læreruddannelsesfolk, studerende, pædagoger, forskere, formidlere mfl. til konferencen ”Naturvejledning, Udeskole og Skolereform 2014” på Strandgårdskolen i Ishøj. 

Fra konferencens arrangører, Naturvejlederforeningen, UdeskoleNet, Friluftsrådet og Skoven i Skolen sendes følgende resolution:

 

Resolution

Skolereform 2014 lægger op til en mere varieret skoledag med praktiske og anvendelses-orienterede undervisningsformer, der åbner skolen mod den omgivende verdens natur, kultur og samfund.
 
Det giver udeskole som pædagogisk metode mulighed for. Udeskole åbner skolen mod verden – og giver lærere og elever mulighed for at bruge steder og mennesker i natur og kultur som kilder til en praktisk og varieret undervisning, der kan supplere klasseværelsets teori.
 
Gennem de sidste 15 år er udeskole blevet udviklet i Danmark som teori, praksis og didaktik. Mange lærere, pædagoger, naturvejledere, læreruddannelsesfolk, kommuner, forskere og formidlere har bidraget til denne udvikling. Det har været et stort og fælles arbejde, præget af debat og deling – og vi er stadig kun på vej.
 
National og international forskning viser, at veltilrettelagt udeskole har en positiv effekt på elevernes læring, deres motivation for læring, fysiske aktivitetsniveau, sundhed og på det sociale miljø i klassen.
  • Vi opfordrer derfor lærere og pædagoger til at bruge udeskole i udmøntningen af skolereform 2014 – og inddrage de skoler og naturvejledere, som allerede har erfaring med udeskole som sparringspartnere.
  • Vi opfordrer naturvejledere til at dele ud af deres viden om udeundervisning i natur og kultur – både via ture for lokale skoler – men også via kurser og sparring med lærere og pædagoger, som selv vil gennemføre udeskole.
  • Vi opfordrer kommuner, skoleledere, lærer- og pædagoguddannelser til at være opmærksomme på de muligheder som udeskole åbner – og på den uvurderlige ressource som naturvejledere og naturskoler udgør.

Hvem, hvad, hvor

Klasse:Lærere