Søg i
Materialetyper
Sundhed. Elever fra Osted Friskole besøger biavler Bendt Christensen.

Udeskole modvirker fysisk inaktivitet – en af tidens store velfærdssygdomme – og introducerer bedre bevægelsesvaner...

Samling i udeskole.

Find praksiserfaring.

Børn redder æg.

Udeskolen rummer store muligheder for læring. Karen Barfod samler her grundtanker om udeskolens didaktik.

Udeskoledreng puster ballon op.

Om udeskoledidaktik for natur/teknik.

Udeskoledreng fra Ugelbølle Friskole laver en bladkrans.

Hvorfor udeaktiviteter er et værdifuldt supplement i skolens hverdag, og hvordan de kan fremme en skoleudvikling mod...

Lejrtur med mad over bål. Foto: Malene Bendix.

En didaktisk artikel der diskutere idræt i udeskolen.

Udeskolelærer og børn fra Odasløv skole i Sverige.

Udeskole set i et lærerperspektiv.

Efterår.

En undersøgelse af naturklasse-elevers mundtlige sprogbrug

Udeskolebørn fra Hammerum skole skærer roelygter.

Udeliv er et vigtigt supplement til skolens indeliv.

Udeskolelærer og barn fra Gl. Rye skole. Foto: Martin Einfeldt.

Udearealer og pædagogiske intentioner. En artikelsamling på Statens Byggeforskningsinstituts hjemmeside www.sbi.dk...

Udeskolepiger i mælkebøttemark.

Norske og danske definitioner af udeskole og naturklasse.

Samling i udeskole på Odarsløv skole i Lund.

Om planlægning og organisering af udeskole.

Udeskolebørn fra Syvstjerneskolen i Værløse på deres lejrplads.

Hæfte om udemiljø omkring skolerne udgivet af Dansk Center for Undervisningsmiljø i juni 2004

Forsiden af hæftet "Natur og grønne områder forebygger stress".

En spørgeskemaundersøgelse af, hvad grønne områder betyder for vores velbefindende.

Dreng fra naturklassen i Hareskoven.

Naturklassen på Rødkilde Skole blev fulgt af et forskerhold. Erik Mygind der var leder af projektet gennemgår her...

Det danske flag.

En oversigt over netværk, dvs. mennesker og organisationer, der arbejder med udeskole i Danmark. Oversigten er ikke...