Søg i
Materialetyper
Dreng fra naturklassen i Hareskoven.

Naturklassen på Rødkilde Skole blev fulgt af et forskerhold. Erik Mygind der var leder af projektet gennemgår her...

Det danske flag.

En oversigt over netværk, dvs. mennesker og organisationer, der arbejder med udeskole i Danmark. Oversigten er ikke...

Det norske flag.

En oversigt over netværk, dvs. mennesker og organisationer, der arbejder med udeskole i Norge. Oversigten er ikke...

Flag Sverige

En oversigt over netværk, dvs. mennesker og organisationer, der arbejder med udeskole i Sverige. Oversigten er ikke...

Flag Estland

En oversigt over netværk, dvs. mennesker og organisationer, der arbejder med udeundervisning i Estland. Oversigten...

Flag Letland

En oversigt over netværk, dvs. mennesker og organisationer, der arbejder med udeskole i Letland. Oversigten er ikke...

Det lithauske flag.

En oversigt over netværk, dvs. mennesker og organisationer, der arbejder med udeskole i Litauen. Oversigten er ikke...

Flag Island

En oversigt over netværk, dvs. mennesker og organisationer, der arbejder med udeskole i Island. Oversigten er ikke...

Flag Finland.

En oversigt over netværk, dvs. mennesker og organisationer, der arbejder med udeskole i Finland. Oversigten er ikke...

En udeskoleklasse og en udeskolelærer i det fri

Simon Høegmarks dagbogsblad er fra den 9. juni 2005, hvor hans 4. klasse arbejdede med matematik i Ørkild Borgen ved...

Udeskolebørn fra Gl. Rye skole.

En kort artikel om Elisabeth Hurtigs Masters-afhandling om udeskole ved Greenwich Universitet i 2002.

Børn fra Gl. Rye skole leger Bro Bro Brille i udeskole.

Legelandskabets betydning for 5 - 7 årige børns udvikling af motorik, balance og koordination.

Foto fra forsiden af Sundhedsstyrelsens rapport.

Lægerne Bengt Saltin og Bente Klarlund Pedersen skriver om udviklingen i børn og unges fysiske aktivitet gennem de...

Fra forsiden af rapporten "Fra cykelbarometer til tarzanjungle".

Et idékatalog om fysiske rammer, der fremmer bevægelse i byen.

Lejrplads på Gl. Ry skole.

Arne Nikolaisen Jordets bibel fra 1998, der præsentere de norske tanker om udeskole og samler teorier og praksis bag...

Udeskolebørn fra Syvstjerneskolen i Værløse bygger en bro.

Gode råd til de praktiske rammer om udeskole: ressourcer, mål, parter, klasseværelser, hjælpere, adgangsregler mm....