Søg i
Materialetyper
Bøgetræer.

Rapport over et pilotforsøg med undervisning i skoven på Stjernevejskolen i Hedensted. 2005 - 06.

Forside af bogen "Nervepirrende pædagogik".

En introduktion til pædagogisk neurovidenskab.

Udeskoleunge fra Osted Friskole på vej ud i kajak. Foto: Malene Bendix.

Hvilken rolle spiller adgangen til vild natur i unge menneskers liv?

Udeskolepiger fra Bybækskolen ude i skoven.

Find en række artikler om udeskole i biologforbundets blad fra februar 2007.

Udeskolebørn fra Lund koger kartofler i solkomfur. Foto: Malene Bendix.

Peter Bentsen beskriver det ph.d. projekt der blev sat i gang i efteråret 2006.

Rapportens forside.

Find ph.d. afhandling fra Danmarks Pædagogiske Universitet af Trine Hyllested, lektor ved Holbæk Seminarium og...

Ida fra Sofienborgskolens udeskole på yndlingssted. Foto: Malene Bendix.

Kapitel 1 fra Ingvar Haubjerg Nielsens kompendium "Hvorfor undervise i friluftsliv - et kompendium i...

Bro bro brille. Udeskolebørn fra Gl. Rye Skole. Foto: Martin Einfeldt.

Kapitel 2 fra Ingvar Haubjerg Nielsens kompendium "Hvorfor undervise i friluftsliv - et kompendium i...

Kasper fra Kvaglundskolen undersøger et lille dyr - og tegner og skriver om det. Foto: Malene Bendix.

Afsnit om modersmål fra Arne N. Jordets undersøgelse af udeskolens didaktik.

Udeskolebørn fra Elsted skole måler bladarealer. Foto: Malene Bendix.

Afsnit om matematik fra Arne N. Jordets undersøgelse af udeskolens didaktik.

Udeskolebørn fra Bjedstrup skole undersøger sø. Foto: Henrik Bjerg.

Afsnit om natur- og miljøfag (der svarer til natur-teknik, biologi, geografi og fysik/kemi) fra Arne N. Jordets...

Udeskolebørn fra Hammerum skole har snittet vandrestave.

Afsnit om kunst og håndværk (danske billedkunst, sløjd og håndarbejde) fra Arne N. Jordets undersøgelse af...

Udeskolegryde.

Afsnit om hjemkundskab fra Arne N. Jordets undersøgelse af udeskolens didaktik fra 2003.

Spil på verden.

Afsnit om musik fra Arne N. Jordets undersøgelse af udeskolens didaktik fra 2003.

Detalje fra Domkirken i Lund.

Afsnit om kristendomskundskab fra Arne N. Jordets undersøgelse af udeskolens didaktik fra 2003.

Udeskolebørn fra Bjedstrup skole går balancegang. Foto: Henrik Bjerg.

Afsnit om idræt fra Arne N. Jordets undersøgelse af udeskolens didaktik fra 2003.