Søg i
Materialetyper
Gå ud i historie.

Afsnit om historie fra Arne N. Jordets undersøgelse af udeskolens didaktik fra 2003.

Udeskolebørn fra Grønhøjskolen.

Afsnit om geografi fra Arne N. Jordets undersøgelse af udeskolens didaktik fra 2003.

Udeskolebørn fra Strandgårdskolen. Foto: Johnny Krogh.

Afsnit om samfundsfag fra Arne N. Jordets undersøgelse af udeskolens didaktik fra 2003.

Udeskolegryde.

Et tværvidenskabeligt netværk om miljø- og utomhuspædagogik og bæredygtig udvikling

Bro bro brille. Udeskolebørn fra Gl. Rye Skole. Foto: Martin Einfeldt.

Her er en liste med relevant litteratur om udeskole og udeundervisning.

Svenske udeskolebørn.

Et svensk studie af lærernes oplevelser af utomhuspædagogik

Udeskolepiger fra Rødkilde skole.

Et casestudie om en naturklasse på Rødkilde Skole og virkningerne af en ugentlig obligatorisk naturdag på yngste...

Børn undersøger livet i en sø.

Læs opfordringer fra deltagerne på nordisk-baltisk udeskolekonference på Brandbjerg Højskole den 24. - 25. januar...

Der er mulighed for masser af bevægelse i udeskole.

Ny norsk forskning på udeskole, kondi og sundhed viser, at udeskolebørn bevæger sig mere og får pulsen op.

Udeskolebørn fra Svendborg måler bredden af en å. Foto: Simon Høegmark.

A report on the movement to reconnect children to the natural world (USA).

Udeskoledreng fra Rødkilde skole skriver dagbog.

Nyt engelsk forskningsprojekt viser, at voksne brugere af natur har mange barndomsoplevelser i naturen.

Udeskole på Odarslöv skola i Sverige.

Svensk-dansk netværk på tværs af Øresund.

Artiklens første side.

Fysisk aktivitet har betydning for pigernes testresultater i børnehave til 5. klasse, viser amerikansk undersøgelse...

Udeskolebørn fra Hvalsø. Foto: Malene Bendix.

Om skolevej, identitetsdannelse og sanselighedens egenværdi.

I forvaring. Gustav Igler 1881.

Hovedfagsopgave af Anne Engh om udeskole, læring, Dewey og erfaringspædagogik.

UdeskoleNet - ser langt.

Udarbejdet og vedtaget af UdeskoleNet i 2008.