Søg i
Materialetyper
Du har søgt på: måling i sø

Målet for øvelsen er at vurdere rensedammens økologiske tilstand, ved at måle på næringsstofferne og vurdere om...

Ved at måle iltindholdet langs rensedammen med en iltsensor, vurderer eleverne rensedammens regnvandsrensende effekt...

Undersøg om rensedammen har en beskyttende effekt vandmiljøet ift. udledning af salt fra vejvand om vinteren.

Dyrelivet i rensedammen er et undervisningsforløb hvor dyrelivet i en rensedam benyttes som undersøgelsesmetode til...

Tegningen der viser hvordan en algefanger er opbygget.

En analyse af algers optimale vækstforhold samt en undersøgelse af forureningsgraden af en rensedam.

Undersøg kanterne af en rensedam og se på plantetilpasninger til vand og land.

Træernes frø og frugter.

Indsamling og undersøgelse af forskellige løvtræers frø og frugter, som bringes til at spire. Spirings- og...

Opmåling af en regnvandskanal fulgt af beregning af dens vandførende evne og evne til at håndtere store regnskyl....

Lys på bøgeblade.

Eleverne skal undersøge lysets betydning for træers og andre planters vækst – og lære fotosyntesen at kende.

Tre elever måler vandløbet op.

Undersøg livet og økologien i et vandløb. Lær dyr og planter at kende - og undersøg deres tilpasninger til livet i...

Klæd dig efter vejret.

Eleverne lærer at iagttage, måle og aflæse vejret, og at klæde sig efter det, når de færdes i naturen.

Avnø Naturcenter

Fotoreferat fra 11. og 12. april 2011 Tema: Udeskole og Science.

Udeskolebørn fra Syvstjerneskolen i Værløse bygger en bro.

Gode råd til de praktiske rammer om udeskole: ressourcer, mål, parter, klasseværelser, hjælpere, adgangsregler mm....