Fole Friskole og Naturbørnehave

50 børn fra Fole Friskole og Naturbørnehave planter 300 træer for et bedre klima med Genplant Planeten 2017.

Hvor planter skolen?
Det er matrikel 103 i Fole Ejerlav i Haderslev Kommune

Hvornår planter skolen?
9. november 2017
10. november 2017

Hvor mange træer planter skolen?
300 træer

Hvor mange klasser planter?
3

Hvor mange børn planter?
50

Hvad sker der?
Som en del af teater og emneuge skal eleverne på skift plante træer. Det er møntet mod de mindre klasser men med hjælp fra de større i det omfang det er nødvendigt. De større klasser (7-8) skal også anlægge Skolespor som vi har fået støtte til. Vi planter på en mark som Fole menighedsråd har stillet til rådighed, der er d.d. allerede læbælte på marken men nu har vi fået 5.000 m2 til dette og andre projekter. De mindre klasser læser Træfabrikken og de større har science.

Skole

Fole Friskole og Naturbørnehave
Folevej 29
6510 Gram
74822932
berit@folefriskole.dk
www.folefriskole.dk

Kontaktperson

Berit Lassen
74822932
berit@folefriskole.dk