Friskolen i Viborg

200 børn fra Friskolen i Viborg planter træer for et bedre klima med Genplant Planeten 2016.

Hvor planter skolen?
Skrikes Plantage, 8800 Viborg

Hvornår planter skolen?
11. november 2016

Hvor mange træer planter skolen?
250 træer

Hvor mange klasser planter?
10

Hvor mange børn planter?
200

Hvad sker der?
Friskolen i Viborg arbejder projektorienteret, med udgangspunkt i halvårsemner, som hele skolen, alle årgange, arbejder med. I efteråret 2016 er vores overordnede emne "Pocahontas", hvor det er naturligt at inddrage undervisning om skov, træer og klima. I den forbindelse bliver vores deltagelse i projektet en event, som alle på skolen, både børn og voksne, deltager i, dvs. alle grupper: Yngste (0.-1.), Mellem 1 (2.-3.), Mellem 2 (4.-5.), Ældste 1 (6.-7.) og Ældste 2 (8.-9.). Børnene arbejder i de mentorpar, der er gældende for dette skoleår, hvor de, med udgangspunkt i emnet, får undervisning og planter træerne, store og små sammen. Skolens valgfagshold "NaturCrew" planlægger selv undervisningen af de øvrige elever op til den store afsluttende event fredag, den 11/11, hvor vi planter træerne. Vi har bestilt 250 træer fra plantepakke 2 og skovfoged Inger Astrup har valgt at sponsorere yderligere ca. 1500 bøgetræer, som børnene skal hjælpe med at plante. Projektet optimeres ved, at Skrikes Plantage ligger forholdsvis tæt på skolen, og børnene derfor fremadrettet vil have mulighed for at følge "deres" skov og se træerne vokse. Med dette projekt opnår vi et samspil mellem vores lokale skovfoged, der bakker op om projektet, skolens mentorordning og skolens valgfagshold "NaturCrew" - altsammen med udgangspunkt Friskolens overordnede emne. Derfor tager vi med kyshånd imod Genplant Planetens tilbud - og vi glæder os! Eventuelle journalister er mere end velkomne til at kontakte os i forhold til projektet. Henvendelse kan ske direkte til skolen, Jakob Hokser Olesen eller Pia Hammershøj. Lidt om plantagen: Skrikes plantage er ca. 70 ha fordelt på 16 ha løv, 45 ha nål og 9 ha åbne arealer. Skrikes plantage ligger mellem Løgstørvej og Skivevej, er en traditionel anlagt hede plantage men alligevel kendetegnet ved stor variation med mange forskellige træarter. I den nordlige del af plantagen findes et større sø og mose område. Mod syd ved den gamle plantørbolig er der marker og søer. Det således en meget varieret og spændende plantage.

Skole

Friskolen i Viborg
Ammunitionsvej 5
8800 Viborg
86620042 eller Pia H. - 2220076
Piahammer@yahoo.dk
http://www.friskolen-viborg.dk

Kontaktperson

Pia Hammershøj
22200766
piahammer@yahoo.dk